Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Asset management

Asset management: een rioolinventaris en inspectieplan voor elke Vlaamse stad of gemeente

Sinds 2020 werken we aan een betrouwbaar zicht op de toestand waarin de riolen zich bevinden. Daarvoor stemmen we het asset management van de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsnetten op elkaar af. De aanzet van deze acties is de conceptnota van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.  De conceptnota werd omgezet in een extra hoofdstuk van de 'code van goede praktijk voor riolering' en op 31 mei 2021 goedgekeurd door de CIW.

Plan van aanpak : stap voor stap zicht op de toestand van ons rioolstelsel

(klik op de afbeelding voor grotere weergave)

Overzicht belangrijkste stappen conceptnota Vlaamse Regering asset management

Meer weten?


Huidige mijlpaal: risicopunten in je rioolstelsel 

Tegen 1 maart 2023 moet je volgende informatie toevoegen aan de rioolinventaris:

  • Volledige rioolinventaris: 90% van de putdeksels uit het GRB (Grootschalig Referentiebestand) moeten binnen een buffer van 3 meter rond de strengen en punten uit de rioolinventaris gelegen zijn, Bekijk de toelichting (10 min) »
  • Risicokaart: je geeft voor alle strengen een risicoklasse mee, minstens 40% van de strengen behoren tot de categorie topkritisch of risicovol, Bekijk de toelichting (15 min) »
  • Basisinspectieplan: hiervoor wordt een minimum equivalent budget vooropgesteld dat je moet aanwenden om het inspectieplan uit te voeren. Bekijk de toelichting (15 min) »

Meer weten over de al afgelegde stappen? »

Een goed beeld van de toestand van de ondergrondse infrastructuur is nodig om tijdig in te grijpen, voordat een riool het begeeft. Zo voorkomen we hoge herstellingskosten en vermijden we veiligheidsrisico's, hinder en ecologische schade.

In samenwerking met

logo

Logo

Logo

LogoLogo

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.