Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Droogte / Hydrologisch gedrag onbevaarbare waterlopen - droogte / Trendanalyse van afvoer en neerslag voor 48 individuele meetstations gelegen op onbevaarbare waterlopen (2000-2017)

Trendanalyse van afvoer en neerslag voor 48 individuele meetstations gelegen op onbevaarbare waterlopen (2000-2017)

Deze grafiek geeft de resultaten van de trendanalyses van afvoer en neerslag voor 48 individuele meetstations gelegen op onbevaarbare waterlopen voor de periode 2000-2017

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/water/droogte/hydrologisch-gedrag-onbevaarbare-waterlopen-droogte/trendanalyse-afvoer-en-neerslag-per-meetstation/embed></iframe>

Op verschillende vlakken (drinkwater, waterlopen, grondwater) werkt de VMM aan het voorkomen van problemen veroorzaakt door droogteperiodes en het beperken van de impact op onze maatschappij.

» Over VMM

banner - landscape

websitebanner

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.