Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport / Activiteiten wegverkeer

Activiteiten wegverkeer

 • De hoofdverplaatsing voor het woon-werkverkeer gebeurde in 2022 voor 66,3 % met de wagen.
 • Het aandeel duurzame modi in het woon-werkverkeer evolueert langzaam in de richting van de doelstellingen tegen 2030.
 • Na een daling in 2020 stijgt het aantal gereden voertuigkilometers. Er werden in 2022 evenveel kilometers afgelegd als in 2015.
Laatst bijgewerkt: september 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Volgens het Vlaams luchtbeleidsplan :

202220252030
Aandeel duurzame modi*
(te voet, per fiets, bus, trein, tram of metro)
33,7 % / > 40 %
Gereden voertuigkilometers: licht vervoer (t.o.v. 2015) - 1,1 % - 2 % - 15 %
Gereden voertuigkilometers: zwaar vervoer (t.o.v. 2015) + 6,0 % + 9 % max + 14 %
Totaal gereden kilometers (t.o.v. 2015) - 0,1 % - 0 % - 12 %

*Voor duurzame modi werd dit bepaald op basis van de resultaten van het zesde verplaatsingsonderzoek.

toestandToestand

De duurzame modi hadden als hoofdvervoerwijze een aandeel van 33,7 % in het woon-werkverkeer. Het totaal aantal gereden kilometers op de snelwegen was in 2022 even hoog als in 2015.

 • Het aandeel duurzame modi (te voet, per fiets, bus, trein, tram of metro) bedraagt 33,7 %, de doelstelling is 40 % (in de vervoerregio’s Antwerpen, Gent en Vlaamse rand rond Brussel is de doelstelling 50 %).
 • Licht vervoer (personen- en bestelwagens) reed het merendeel (84,6 %) van de voertuigkilometers.
 • Het licht vervoer daalde met 1,1 % t.o.v. 2015. 
 • Het zwaar vervoer steeg met 6,0 % t.o.v. 2015. 

 evolutieEvolutie

In de periode 2008-2018 schommelde het aandeel van de duurzame modi als hoofdvervoerwijze voor het woon-werkverkeer rond 30 % en van de auto rond 70 %. Vanaf 2019 stijgt het aandeel tot licht boven de 33,7% in 2022.

Het lichte vervoer op snelwegen: 

 • Steeg in de periode 2015-2019 met 5,0 %. 
 • Daalde in het coronajaar 2020 met 20,7 %.  
 • Steeg in 2022 verder en zit terug op het niveau van 2015.

Het zwaar verkeer op snelwegen 

 • Steeg in de periode 2015-2019 met 4,2 %.  
 • Daalde in het coronajaar 2020 tot net onder het niveau van 2015.  
 • Steeg in 2021 opnieuw, er werd 6,0 % meer gereden t.o.v. 2015.  
 • Blijft in 2022 ongeveer stabiel t.o.v. 2021.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Een modale verschuiving en minder kilometer over de weg worden aangepakt via het mobiliteitsbeleid. Voor het terugdringen van de voertuigkilometers door het personenvervoer wordt een centrale en sturende rol toebedeeld aan de vervoerregio’s:  

 • Opmaken van duurzame regionale mobiliteitsplannen.
 • Opmaken openbaarvervoersplannen binnen vervoerregio’s om de overstap naar het openbaar vervoer aan te moedigen.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.