Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport / Activiteiten wegverkeer

Activiteiten wegverkeer

 • De hoofdverplaatsing voor het woon-werkverkeer gebeurde in 2019 voor 67,5 % met de wagen.
 • Na een sterke daling in 2020 werden er bijna evenveel kilometers gereden dan in 2019.
 • Het aandeel duurzame modi in het woon-werkverkeer en het aantal gereden voertuigkilometers evolueren niet in de richting van de doelstellingen tegen 2030. 
Laatst bijgewerkt: september 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Volgens het Vlaams luchtbeleidsplan :

2021*20252030
Aandeel duurzame modi
(te voet, per fiets, bus, trein, tram of metro)
32,5 % / > 40 %
Gereden voertuigkilometers: licht vervoer (t.o.v. 2015) - 10,9 % - 2 % - 15 %
Gereden voertuigkilometers: zwaar vervoer (t.o.v. 2015) + 6,0 % + 9 % max + 14 %
Totaal gereden kilometers (t.o.v. 2015) - 8,4 % - 0 % - 12 %

*Voor duurzame modi werd dit bepaald op basis van de cijfers van 2019, in 2022 wordt een nieuwe enquête afgenomen, de resultaten worden in 2023 gepubliceerd.   

toestandToestand

De duurzame modi hadden als hoofdvervoerwijze een aandeel van 32,5 % in het woon-werkverkeer (2019). Het totaal aantal gereden kilometers op de snelwegen daalde in 2021 met 8 % ten opzichte van 2015.

 • Het aandeel duurzame modi (te voet, per fiets, bus, trein, tram of metro) bedraagt 32,5 %, de doelstelling is 40 % (in de vervoerregio’s Antwerpen, Gent en Vlaamse rand rond Brussel is de doelstelling 50 %).
 • Licht vervoer (personen- en bestelwagens) reed het merendeel (83 %) van de voertuigkilometers.
 • Het licht vervoer daalde met 10,9 % t.o.v. 2015. 
 • Het zwaar vervoer steeg met 6,0 % t.o.v. 2015. 

 evolutieEvolutie

In de periode 2008-2019 schommelde het aandeel van de duurzame modi als hoofdvervoerwijze voor het woon-werkverkeer rond 30 % en van de auto rond 70 %. 

Het lichte vervoer op snelwegen: 

 • Steeg in de periode 2015-2019 met 5,0 %. 
 • Daalde in het coronajaar 2020 met 20,7 %.  
 • Steeg in 2021 opnieuw, maar bleef nog 10,9 % lager dan in 2015.    
 • Stijgt, op basis van extrapolatie, in 2022 tot 2,4 % onder het niveau van 2015. 

Het zwaar verkeer op snelwegen 

 • Steeg in de periode 2015-2019 met 4,2 %.  
 • Daalde in het coronajaar 2020 tot net onder het niveau van 2015.  
 • Steeg in 2021 opnieuw, er werd 6,0 % meer gereden t.o.v. 2015.  
 • Stijgt, op basis van extrapolatie, in 2022 tot 6,8 % meer kilometers dan in 2015. 

aanpakHoe pakken we dit aan?

Een modale verschuiving en minder kilometer over de weg worden aangepakt via het mobiliteitsbeleid. Voor het terugdringen van de voertuigkilometers door het personenvervoer wordt een centrale en sturende rol toebedeeld aan de vervoerregio’s:  

 • Opmaken van duurzame regionale mobiliteitsplannen.
 • Opmaken openbaarvervoersplannen binnen vervoerregio’s om de overstap naar het openbaar vervoer aan te moedigen.

Daarnaast zijn er ook initiatieven die een gedragsverandering beogen, in samenwerking met werkgeversorganisaties.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.