Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Privacy / Uitwisselingsprotocollen persoonsgegevens / Protocol uitwisseling persoongegevens i.k.v. identificatie overtreders milieuhandhavingsbeleid

Protocol uitwisseling persoongegevens i.k.v. identificatie overtreders milieuhandhavingsbeleid

Om hun toezichts- en opsporingstaken efficiënter te kunnen uitvoeren is er voor de toezichthouders van de VMM nood aan een rechtstreekse toegang tot het repertorium der voertuigen met als doel aan de hand van de nummerplaatgegevens van voertuigen de vermoedelijke overtreder van het milieuhandhavingsbeleid te kunnen identificeren. Dit protocol legt de uitwisseling van persoonsgegevens tussen VMM en het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid (FOD Mobiliteit) vast.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

Over VMM >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.