Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Privacy / Uitwisselingsprotocollen persoonsgegevens

Uitwisselingsprotocollen persoonsgegevens

De VMM kan jouw persoonsgegevens doorsturen wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn of daarmee een taak van algemeen belang uitvoeren. Er wordt dan steeds een protocol afgesloten met de andere overheid zodat de uitwisseling van persoonsgegevens voldoet aan de privacywetgeving (AVG).

Protocol DIV - emissie inventaris VMM

Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Vlaamse Milieumaatschappij, l’ Agence wallonne de l’Air et du Climat en Leefmilieu Brussel betreffende een emissie-inventaris van uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen.

Lees verder...

Protocol gegevensverwerking tussen de VLM en de VMM

Om de geproduceerde mest per landbouwbedrijf te kunnen toewijzen aan landbouwpercelen die horen bij een landbouwbedrijf, worden persoonsgegevens van de Vlaamse Landmaatschappij meegedeeld aan de Vlaamse Milieumaatschappij (in het kader van het Bemestingsallocatiemodel en het Nutriëntenemissiemodel).

Lees verder...

Protocol uitwisseling persoongegevens i.k.v. identificatie overtreders milieuhandhavingsbeleid

Om hun toezichts- en opsporingstaken efficiënter te kunnen uitvoeren is er voor de toezichthouders van de VMM nood aan een rechtstreekse toegang tot het repertorium der voertuigen met als doel aan de hand van de nummerplaatgegevens van voertuigen de vermoedelijke overtreder van het milieuhandhavingsbeleid te kunnen identificeren. Dit protocol legt de uitwisseling van persoonsgegevens tussen VMM en het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid (FOD Mobiliteit) vast.

Lees verder...

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

Over VMM >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.