Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Privacy / Uitwisselingsprotocollen persoonsgegevens

Uitwisselingsprotocollen persoonsgegevens

De VMM kan jouw persoonsgegevens doorsturen wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn of daarmee een taak van algemeen belang uitvoeren. Er wordt dan steeds een protocol afgesloten met de andere overheid zodat de uitwisseling van persoonsgegevens voldoet aan de AVG.

Protocol DIV - emissie inventaris VMM

Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Vlaamse Milieumaatschappij, l’ Agence wallonne de l’Air et du Climat en Leefmilieu Brussel betreffende een emissie-inventaris van uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen.

Lees verder...

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

Over VMM >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.