Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Privacy / Uitwisselingsprotocollen persoonsgegevens / Protocol DIV - emissie inventaris VMM

Protocol DIV - emissie inventaris VMM

Uitgave 01-10-2021Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Vlaamse Milieumaatschappij, l’ Agence wallonne de l’Air et du Climat en Leefmilieu Brussel betreffende een emissie-inventaris van uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

Over VMM >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.