Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Pers / Archief persberichten / 18-10-2022 Meer ruimte voor water en vissen in Kalkenvaart

18-10-2022 Meer ruimte voor water en vissen in Kalkenvaart

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startte, in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), met het ruimen van slib in de Kalkenvaart. De voorbije decennia verzamelde er zich in totaal 27.000 m³ hinderlijk en vervuild slib op de waterbodem. Het slib bevat o.a. schadelijke zware metalen en PAK’s. De slibruiming geeft het water meer ruimte, de aanwezige fauna en flora krijgt opnieuw kansen. De werken worden buiten het broed- en paaiseizoen uitgevoerd.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.