Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2022 / Proeftuinen droogte wisselen kennis en ervaring uit

Proeftuinen droogte wisselen kennis en ervaring uit

13-10-2022
Al doende leren en experimenteren met nieuwe technieken op het terrein. Het zijn belangrijke ontwikkelingen in de strijd tegen droogte en waterschaarste in Vlaanderen. In 20 proeftuinen droogte werken daarom bedrijven uit diverse sectoren momenteel aan innovatieve projecten om slimmer om te gaan met water. Om vragen en bezorgdheden op te vangen organiseerde de VMM een kennisuitwisselingsmoment voor alle lopende proeftuinen.

Wat zijn proeftuinen droogte?

Proeftuinen droogte is een programma waarin minstens drie partijen (private bedrijven, non-profit of overheidsbedrijven) samen duurzaam watergebruik in hun bedrijfsvoering opnemen. Ze ontvangen hiervoor een subsidie die kadert in de Blue Deal, de inspanningen van de Vlaamse Regering in de strijd tegen droogte en de evolutie naar circulair watergebruik binnen prioritaire sectoren.

De subsidie verlaagt de drempel om te experimenteren met nieuwe technologieën en nieuwe manieren van samenwerken. Met de proeftuinen droogte willen we leren door te doen.

Experimenten brengen uitdagingen

Om de kennis en ervaringen van de verschillende proeftuinen te delen, organiseerden we een kennisuitwisselingsmoment. De verschillende partners gingen in gesprek over de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden: Welke externe factoren beïnvloeden de realisatie? Hoe blijven bedrijven met verschillende visies op één lijn? Op welke wettelijke barrières botsen we? Welk type waterleiding is het meest efficiënt? Hoe gaan we om met waterveiligheid? Het zijn slechts een aantal vragen waarop lopende proeftuinen antwoorden moeten vinden.

De proeftuin ‘Water voor later’ was een van de cases die inspiratie bracht. In deze proeftuin is een bedrijfssite in Tervuren in opbouw. Alle bedrijven op deze site zullen hun water opvangen en doorgeven aan een bufferbekken. Het wordt daarin opgevangen en zal dan gezuiverd worden via een zuiveringsinstallatie. Daarna kan dit water dan opnieuw gebruikt worden door diezelfde bedrijven. Hier stelde zicht het probleem dat de betrokken bedrijven op deze site de hemelwaterverordening niet kunnen naleven, omdat ze niet voorzien in een individuele waterput. Hier werd een oplossing gevonden door een afwijking te voorzien op de hemelwaterverordening, mits de nodige engagementen en afspraken van de betrokken bedrijven. Hiervoor bood de oprichting van een aparte vennootschap waar alle bedrijven instappen voor een oplossing.

Deze 20 proeftuinen werken al aan oplossingen rond waterschaarste »

 

 

Heb je vragen of suggesties over het Proeftuinen droogte programma? Mail dan naar

proeftuinen droogteNieuwe proeftuinen in aantocht 

Door kennis en inzichten uit te wisselen komen bedrijven weer een stapje dichter bij een bedrijfsmodel waarin duurzaam watergebruik een economische en ecologische meerwaarde krijgt. Ze effenen het pad voor bedrijven die in de toekomst dezelfde weg in willen slaan. Dankzij de Blue Deal komen er eind 2022 nog extra proeftuinen bij.

Proeftuinen droogte wordt ondersteund door het Open Ruimte Platform. Ontdek de andere Open Ruimte initiatieven.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.