Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2020 / Geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid

Geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid

06-10-2020
Gezonde, veerkrachtige watersystemen: dat is waar VMM, samen met haar partners, al 30 jaar voor ijvert en waarvoor ze zich ook de komende jaren volop blijft inzetten. Hoe we dat zullen doen, staat in de stroomgebiedbeheerplannen. De plannen bevatten acties en maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater te verbeteren en om de risico’s bij overstromingen en droogte te verminderen. Nog tot 14 maart 2021 kan ook jij de plannen inkijken op www.volvanwater.be en je zeg doen.

Integrale plannen voor water

Elke zes jaar worden stroomgebiedbeheerplannen opgesteld. Deze derde generatie plannen zijn meer dan tevoren integrale plannen. Ze geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Ze regelen de uitbouw en de planning van de saneringsinfrastructuur. En ze leggen de basis voor een structureel waterschaarste- en droogterisicobeleid. De stroomgebiedbeheerplannen vormen dan ook een belangrijke ruggengraat voor de werking van de VMM.

Uitdagingen samen aanpakken

De uitdagingen waar het waterbeleid voor staat, vragen ambitie en daadkracht. Alleen als iedereen -  waterbeheerders, andere overheden én watergebruikers - extra inspanningen levert, kunnen we  de doelstellingen van de stroomgebiedbeheerplannen waarmaken.

VMM biedt waar mogelijk ondersteuning. Via samenwerkingen, riviercontracten, pilootprojecten, proeftuinen, … reiken we lokale besturen en bedrijven de hand om samen de uitdagingen aan te gaan en stimuleren we innovatieve en creatieve oplossingen.

Gebiedsgericht werken

We zien gebiedsgericht werken als een belangrijk instrument om stappen vooruit te zetten. We brengen alle betrokkenen in een gebied samen, bespreken er visies, knelpunten en mogelijke  oplossingen en gaan er op zoek naar win-wins. In verschillende gebieden hebben we recent overleg en samenwerking opgestart en werken we aan een riviercontract. Lees meer over onze riviercontracten

Ook in de toekomst blijven we de kaart trekken van de gebiedsgerichte werking en breiden we de werking nog uit. 

Van verbondenheid naar betrokkenheid

Water belangt iedereen aan. De plannen zijn niet alleen het resultaat van intensief overleg. Ze vormen ook een uitnodiging om samen verder werk te maken van gezonde en veerkrachtige watersystemen.

Alle informatie is te vinden op www.volvanwater.be.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van oktober 2020.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.