Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2019 / Aanvraagprocedure ‘vrijstelling van heffing bij gebruik van een IBA’ gewijzigd

Aanvraagprocedure ‘vrijstelling van heffing bij gebruik van een IBA’ gewijzigd

22-10-2019
Wie het huishoudelijk afvalwater zuivert in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater of IBA, heeft recht op vrijstelling van de heffing. De aanvraag voor deze vrijstelling verloopt voortaan volledig via het gemeentebestuur.

De VMM verzendt vanaf half oktober de heffingsbiljetten voor gezinnen. Gezinnen met een eigen waterwinning (grondwater) en abonnees van Brabant Water krijgen een heffingsbiljet in de bus. Als de VMM in het bezit is van een geldig attest ondertekend door de burgemeester, dan kent de VMM de vrijstelling voor het individueel zuiveren automatisch toe. Er wordt dan geen heffingsbiljet verzonden. Wie wel een heffingsbiljet zonder vrijstelling ontvangt, omdat de geldigheidstermijn van het attest verstreken is of bij ingebruikname van een nieuwe IBA, moet een nieuwe aanvraag indienen.

Hoe verloop het?

Voortaan moet deze vrijstellingsaanvraag schriftelijk worden ingediend bij de gemeente waar de IBA ligt. Dit moet binnen drie maanden (te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet) gebeuren. De datum waarop de vrijstellingsaanvraag is ingediend bij de gemeente bepaalt of de aanvraag tijdig is.

De gemeente bezorgt de aanvraag dan samen met het attest of de weigeringsbeslissing aan het bevoegde waterbedrijf, binnen drie maanden vanaf de dag na ontvangst van de aanvraag. De aanvrager krijgt een kopie van de gemeente.

Heeft de aanvraag betrekking op vrijstelling van de heffing, dan stuurt het waterbedrijf het dossier door naar de VMM voor verdere afhandeling. De VMM deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.

Wie kraanwater gebruikt, komt in aanmerking voor een vrijstelling van de saneringsbijdrage. In dat geval handelt het waterbedrijf de aanvraag verder af.

Aandacht: voor IBA’s beheerd door een waterbedrijf, gemeente of rioolbeheerder informeert het waterbedrijf de VMM rechtstreeks. Op basis van deze gegevens geeft de VMM automatisch een vrijstelling van de heffing. Wie toch een heffingsbiljet zonder vrijstelling ontvangt, moet een nieuwe aanvraag tot vrijstelling indienen bij de gemeente.

Meer informatie vind je hier

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.