Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2019 / Slim investeren voor propere waterlopen

Slim investeren voor propere waterlopen

22-10-2019
De Vlaamse rioolbeheerders investeren in infrastructuurprojecten om in 2027 de goede toestand van onze waterlopen te bereiken. De VMM legt voor elke gemeente een doelstelling vast. Hoe kan de rioolbeheerder zijn financiële middelen het best inzetten om de meest noodzakelijke projecten te realiseren? De nieuwe VMM-simulator op maat helpt hierbij.

Een reductiedoelstelling per gemeente

Het halen van de goede toestand van de waterlopen tegen 2027 komt snel dichterbij. Elke gemeentelijke rioolbeheerder heeft een rechtstreekse impact op de waterkwaliteit. Om de komende jaren belangrijke stappen vooruit te zetten, berekende de VMM de doelstelling  per gemeente.

Voor elke waterloop in Vlaanderen is modelmatig een doelstelling voor het reduceren van de vuilvracht tegen 2027 bepaald. Rekening houdend met het aandeel van de huishoudens is voor elke gemeente een vrachtreductie van fosfor en stikstof bepaald en vertaald naar een aantal nog te saneren inwoner-equivalenten.

Elke rioolbeheerder of gemeente krijgt hierdoor een duidelijk beeld van de inspanningen die de komende jaren nog minimum geleverd moeten worden voor de verdere aanleg van saneringsinfrastructuur. 

Simulator 1

Simulator op maat

Met de simulatortool kan de rioolbeheerder of gemeente zelf aan de slag om na te gaan of en hoe die reductiedoelstelling  financieel realiseerbaar is en met welke projecten. Zij kunnen zelf verschillende simulaties maken en kunnen hierbij zowel de keuze aan projecten als de financiële middelen laten variëren.

Het model is door de VMM op maat gemaakt voor elke gemeente. Een aantal parameters zijn generiek maar kunnen door de rioolbeheerder bijgewerkt worden naar de reële situatie.

Simulator 2

Wat verwacht VMM van de rioolbeheerder en de gemeente?

De reductiedoelstelling en de simulatortool zijn bedoeld als ondersteuning bij de opmaak van het meerjarenprogramma. Het is belangrijk om in het meerjarenprogramma concrete acties op te nemen om tegen 2027 een goede toestand van de waterlopen te bereiken. Dit kadert ook in de voorbereiding en opmaak van de doelstellingen van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

In de periode juni-juli 2019  kreeg elke gemeente en rioolbeheerder de geïndividualiseerde simulator toegestuurd per mail.

Graag meer informatie of simulator niet ontvangen?

Neem dan contact op:

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.