Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2018 / Zicht op uitdagingen voor gemeentelijke riolering

Zicht op uitdagingen voor gemeentelijke riolering

17-10-2018
Met een vernieuwd financieringsmodel kan de VMM ramen hoeveel geld rioolbeheerders nodig hebben voor de verdere uitbouw en het onderhoud van de riolering. Omgekeerd kunnen we ook berekenen welke investeringsuitgaven er tegen 2027 mogelijk zijn met het huidige budget. Dit brengt een aantal belangrijke uitdagingen aan het licht.

Rioolbeheer betekent niet alleen onderhoud van de bestaande riolering en vervanging van verouderde infrastructuur. Er moet ook uitgebreid worden zoals bepaald in de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP). Welke mogelijkheden zijn er met de bestaande budgetten? Welk budget is er nodig om bepaalde investeringen te realiseren?

De VMM heeft een nieuwe rekenmodel uitgewerkt om dit te onderzoeken. Wat leren we hieruit?

  • Volgens de huidige inkomsten is een totale investering in de uitbreiding van het rioleringsstelsel mogelijk van max. 1,5 tot 3,3 miljard euro tegen 2027. Tegelijkertijd is er 2 miljard euro nodig om bestaande riolering te vervangen. De ouderdom van het bestaande stelsel en de timing van de vervangingen hebben wel een grote impact op de benodigde middelen.
  • Er zijn grote verschillen tussen de rioolbeheerders. Een aantal rioolbeheerders, voornamelijk in stedelijke gemeenten, kunnen met hun huidige budget de zoneringsplannen wel volledig kunnen uitvoeren. Maar voor een aantal landelijke gemeenten is dit met het huidige budget niet mogelijk.
  • Voor de volledige uitbouw van het rioleringsstelsel zoals beschreven in de zoneringsplannen is 9,3 miljard euro nodig. De  volledige uitbouw is een maximaal scenario en geen doel op zich. Het behalen van de doelstelling opgenomen in de kaderrichtlijn Water en richtlijn Stedelijk afvalwater bepalen de benodigde middelen voor de verdere uitbouw en worden momenteel vastgelegd.
  • Er zijn verschillende pistes mogelijk om het financieringsvraagstuk te beantwoorden: van tariefregulering, subsidies en solidarisering tot technologische keuzes en financieel management. In het rapport ‘Kosten voor riolering – een blik vooruit’ hebben we voor- en nadelen van de verschillende pistes onderzocht.

Het nieuwe rekenmodel is vanaf midden november beschikbaar voor alle rioolbeheerders. Zo kan iedereen zijn eigen specifieke situatie berekenen.

Lees het volledige rapport Kosten voor riolering – een blik vooruit

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.