Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Kosten voor riolering - Een blik vooruit

Kosten voor riolering - Een blik vooruit

Uitgave 15-10-2018We blikken vooruit op de financiering van het rioolbeheer tot 2027. Zo onderzoeken we wat we in Vlaanderen met de huidige inkomsten kunnen realiseren en wat de financieringsnood is als we een bepaald ambitieniveau vooropstellen.

Dit rapport beschrijft de opbouw en een aantal scenario-simulaties van het vernieuwde gemeentelijk financieringsmodel. Er worden twee onderzoekvragen naar voorgeschoven:

1. Wat kunnen de rioolbeheerders realiseren met de huidige inkomsten?

Met de huidige inkomsten en afhankelijk van het gekozen scenario kunnen de rioolbeheerders maximaal tussen 1,5 en 3,3 miljard euro investeren in de verdere uitbreiding van het rioleringsstelsel tegen 2027. Gecumuleerd tot 2027 resulteert de vervangingsinvesteringen in een totale uitgave van 2 miljard euro. Het leeftijdsprofiel en de timing van de vervanging hebben bijgevolg een grote impact op de benodigde middelen voor de vervangingen. Ook zijn er grote verschillen in de mogelijke uitbreiding tussen de verschillende gemeentelijke rioolbeheerders: een hogere bevolkingsdichtheid gaat hand in hand met een betere financiële haalbaarheid van de uitbouw van het rioleringsstelsel.

2. Welk ambitieniveau kunnen de rioolbeheerders realiseren met extra inkomsten?

Voor de volledige uitbouw van het rioleringsstelsel conform de zoneringsplannen is 9,3 miljard euro nodig. Hiervoor zijn minstens 2,7 miljard extra inkomsten nodig tussen 2016 en 2027 ten opzichte van het huidige inkomstenniveau. Het noodzakelijke ambitieniveau en de investeringsnood die daaruit volgt, hangt echter af van het behalen van de doelstelling opgenomen in de kaderrichtlijn water en richtlijn stedelijk afvalwater en kan dus per rioolbeheerder verschillend zijn.

We eindigen het rapport met enkele pistes om het financieringsvraagstuk te beantwoorden. Hierbij komen de tariefregulering, subsidies, solidarisering, technologische keuzes en financieel management aan bod.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.