Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2017 / Minder mensen afgesloten, aantal betalingsregelingen stijgt

Minder mensen afgesloten, aantal betalingsregelingen stijgt

19-10-2017
In 2016 werd in totaal op 2.617 adressen of bij 6.026 gedomicilieerde mensen het water afgesloten. Dat is een daling met 33% ten opzichte van 2015. Het aantal mensen dat hun waterfactuur niet op tijd betaalt, is wel gestegen.

Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe uniforme tariefstructuur van kracht. De aanrekening van het watergebruik en de kosten voor de afvalwaterverwerking zijn daarin gewijzigd. Zo geeft het jaarlijkse VMM-rapport over de drinkwater- en saneringsstatistiek meteen een zicht op de effecten van de nieuwe maatregel. De cijfers uit dit rapport geven aan dat de nieuwe tariefstructuur niet geleid heeft tot grote verschillen op vlak van de opvolging van wanbetaling met de vorige jaren.

Wanneer afsluiten?

Aan een afsluiting gaat een hele procedure vooraf. Als de klant de waterfactuur niet of niet tijdig betaalt, start de procedure voor wanbetaling. Deze procedure bevat verschillende stappen en is erop gericht het aantal afsluitingen tot een minimum te beperken.

Eén van die stappen is het versturen van een ingebrekestelling. De exploitanten hebben in totaal 379.206 ingebrekestellingen gestuurd naar klanten zonder ondernemingsnummer. 220.379 klanten zonder ondernemingsnummer, of 8% van het totale aantal klanten, hebben minstens één ingebrekestelling ontvangen.

Bij aanhoudende betalingsproblemen wordt het betalingsdossier voorgelegd aan een Lokale Adviescommissie (LAC). Dit is een commissie in de schoot van het lokale OCMW, die onderzoekt op welke manier het betalingsprobleem verholpen kan worden. In 2016 werden 32.595 dossiers aan de LAC gelegd om redenen van wanbetaling. Dat is een stijging met 25% t.o.v. 2015. Toch is het aantal beslissingen tot afsluiting niet gestegen: in 4% van de gevallen mag de watermaatschappij overgaan tot afsluiten. Dat is een stabiel cijfer, vergelijkbaar met voorbije jaren (van 4,6% in 2014 naar 5,3% in 2015 en 4,0% in 2016). 

Lees het volledige rapport

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie oktober 2017

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.