Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2017 / Gemeentelijke zoneringsplannen geactualiseerd

Gemeentelijke zoneringsplannen geactualiseerd

19-10-2017
De jaarlijkse actualisatie van de gemeentelijke zoneringsplannen is uitgevoerd en de plannen zijn vanaf nu te consulteren via het geoloket zonerings- en uitvoeringsplan op vmm.be. Nieuw dit jaar is de Web Feature Service (WFS) waardoor je de nieuwe plannen ook meteen kan integreren in je eigen GIS-toepassing.

Eind 2016 heeft de VMM alle rioolbeheerders en gemeenten gevraagd de actuele stand van zaken en planning van hun rioleringsprojecten en individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s) door te geven. Deze gegevens hebben we, samen met de eigen informatie, verwerkt tot geactualiseerde zoneringsplannen. Deze zijn een onderdeel van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2016 dat door de CIW op 23 juni 2017 werd goedgekeurd.

In het WUP2016 is een beschrijvend gedeelte over de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen opgenomen.

Nu ook WFS beschikbaar

Voor het eerst wordt ook een Web Feature Service (WFS) ter beschikking gesteld zodat je de gegevens niet enkel kan inladen, maar ook bewerken in je eigen GIS-systeem.

Omdat de visuele voorstelling van een prioritaire IBA licht is gewijzigd, is ook de uitgebreide toelichting bij de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geüpdatet.

Heb je nog vragen? Stel ze via aelt.zonering@vmm.be

Bekijk hier de nieuwe zoneringsplannen

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie oktober 2017

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.