Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2022 / Beter gewapend tegen waterschaarste en droogte

Beter gewapend tegen waterschaarste en droogte

18-05-2022
Na het uitzonderlijk natte jaar 2021 is de droogte terug van weggeweest. Intussen zijn we beter voorbereid op een mogelijke droge zomer. Via de Blue Deal werken we volop aan de broodnodige structurele aanpak van waterschaarste en droogte. Dreigt het toch droog te worden, dan wordt een gecoördineerde aanpak uitgerold om gepaste en weloverwogen maatregelen te nemen. Het afwegingskader waterschaarste ondersteunt ons hierbij.

Blue Deal voor versnelde uitrol van structurele aanpak

Sinds de lancering van de Blue Deal in juli 2020 zijn al op meer dan 100 locaties projecten gestart die:

  • natte natuur herstellen
  • blauwgroene netwerken realiseren in de bebouwde en open ruimte
  • waterlopen hermeanderen.

Kleine Gete 4Zo krijgt de Kleine Gete op dit moment 5 nieuwe meanders. De waterloop wordt hierdoor een stuk langer. Doordat het water trager afvoert,  blijft er in droge periodes meer water beschikbaar. Op de percelen langs de Kleine Gete zetten we in op water vasthouden. Enkele diepere zijgrachten krijgen regelbare stuwtjes om het water minder snel af te voeren.

 

Ook de omschakeling naar een slim en duurzaam watergebruik bij de industrie en landbouw krijgt een boost dankzij de vele projectoproepen. Denk maar aan de Proeftuinen Droogte waarbij bedrijven en landbouwers ondersteuning krijgen voor gezamenlijke regenwateropvang, uitwisseling van effluentwater, … Meer weten

Er zijn ook heel wat initiatieven om regelgeving te verbeteren of in te zetten op communicatie, sensibilisering, onderzoek, monitoring of innovatie. Zo werkt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) onder meer aan een bijsturing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Hiermee zorgen we ervoor dat bouwwerken in de toekomst nog beter aangepast zijn aan klimaatverandering en droogte.

Blue Deal logoDe Blue Deal zorgt er voor dat we op langere termijn beter aangepast zijn aan de klimaatverandering en frequentere en intensere droogteperiodes. Meer weten over de Blue Deal

Maar wat doen we als er deze zomer waterschaarste dreigt?

Beter voorbereid de zomer in

Bij dreigende waterschaarste wisselen waterloopbeheerders en andere actoren op een gecoördineerde manier informatie uit en stemmen ze af over mogelijke droogtemaatregelen en de communicatie hierover. 

Droge zomerWe hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten:

  • Via een nieuw dashboard met een uitgebreide set aan indicatoren volgen we de situatie op de voet op.
  • Het draaiboek ‘Coördinatie bij waterschaarste en droogte’, kreeg een update. Zo is de governance vernieuwd waardoor we nu beter uitgerust zijn om op een gepaste manier te reageren.
  • Het afwegingskader waterschaarste ondersteunt gouverneurs en andere beslissingsnemers bij het nemen van de meest aangewezen maatregelen. Het kader geeft hen informatie over de effectiviteit van maatregelen en over de impact ervan op de watergebruikers. Herbekijk ons webinar over het afwegingskader

We kunnen niet voorspellen of ons een zeer droge zomer te wachten staat. Wel is duidelijk dat we  alvast goed voorbereid de zomer ingaan.

Meer weten over de huidige droogte- en waterschaarstetoestand? Surf dan naar www.opdehoogtevandroogte.be.

Help je mee de gevolgen van een droge zomer beperken?

Ontdek onze waterbesparende tips, want elke druppelt telt. Je vindt er nuttige informatie voor gezinnen, maar heel wat van de tips kunnen ook door andere sectoren (landbouw en industrie) toegepast worden. Hoe ze water kunnen besparen in hun bedrijfsvoering, vind je bij de nuttige websites.

Ontdek waterbesparende tips »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van mei 2022.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.