Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte

Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en waterschaarste

Om veerkrachtig te kunnen reageren op een waterschaarste werkte de Vlaamse Overheid met de  betrokken maatschappelijke actoren een afwegingskader uit dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen in aanloop naar of tijdens waterschaarste. Het afwegingskader is een hulpmiddel voor beslissingsnemers om tijdens periodes van extreme droogte en dreigende waterschaarste doordachte en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen om de kans op waterschaarste en de gevolgen ervan te beperken. Zo vormt het een grote stap vooruit in de onderbouwing van het reactief droogtebeleid in Vlaanderen.

Hoe kwam het afwegingskader tot stand? >>

We stellen het afwegingskader aan jou voor

Het werk is nog niet af...

  • Voor de zomer van 2021 wordt het afwegingskader aangevuld met lokale gebiedskennis en andere kwalitatieve informatie.
  • We ontwikkelen een dashboard met de in de studie voorgestelde indicatoren om op een vlotte en toegankelijke manier inzicht te krijgen in de actuele droogtetoestand en waterschaarste bij de verschillende sectoren.
  • Tijdens de zomer doen we ervaring op met het afwegingskader, hierbij ondersteund door het onderzoeksteam.
  • Na de zomer evalueren we het afwegingskader, sturen bij waar nodig en wordt het instrument verder uitgewerkt. Daarbij betrekken we natuurlijk opnieuw de stakeholders.  

Volg alle nieuws over het afwegingskader op de voet

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.