Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2020 / Vuilkeerschermen leveren grote vangst op

Vuilkeerschermen leveren grote vangst op

05-05-2020
In haar strijd tegen plastiek en ander afval in onze waterlopen gebruikt de VMM op strategische locaties vuilkeerschermen. Vorig jaar hebben we hiermee 900 kg drijfvuil kunnen ‘vangen’. Zwerfvuil en sluikstorten blijven een groot probleem, daarom werken we ook intensief samen met de lokale besturen om het probleem aan de bron aan te pakken.

Onze waterlopen proper houden vraagt dagelijks onderhoud. Zo verwijderen we langs elke waterloop 1 à 2 keer per jaar alle vuil. In 2019 hebben terreinmedewerkers van de VMM maar liefst 847 grote stukken afval en 1696 vuilzakken vol afval uit onze waterlopen en oevers gehaald. We hebben ook automatische roosterreinigers aan pompstations en kritische overwelvingen om aangevoerd vuil en groenafval uit de waterloop te verwijderen.

Vuilvangen

Vuilvang 3

Om de zwerfvuilverwijdering nog efficiënter aan te pakken plaatst de VMM nu ook op strategische locaties vuilkeerschermen in de waterloop. Hiermee wordt het drijfvuil in de waterloop verzameld op een locatie waar het gemakkelijk kan worden opgehaald. Op dit moment hebben de Dijle (3), de Vunt, de IJse, de Zuunbeek (2) en de Zenne al zo’n installatie. Vorig jaar leverden die samen een ‘vangst’ van 900 kg drijfvuil op. We plannen nog nieuwe installaties op de Begijnebeek, de Demer (2), de Velpe, de Kleine Gete (2), de Bosbeek (3), de Dommel, de Jeker (2) en de Warmbeek.

Waar komt al dat vuil vandaan?

Jammer genoeg vinden we in en rond deze waterlopen nog steeds heel wat zwerfvuil. Ook sluikstorten blijft een probleem dat recent helaas weer was toegenomen, door de tijdelijke sluiting van de containerparken als een van de corona-maatregelen. Hopelijk zorgt de heropening van de containerparken er voor dat deze negatieve trend snel omgebogen wordt. VMM zet alvast ook in op handhaving bij de vaststelling van sluikstorten.

Vuilvang 2

Waterlopen vormen één van de aanvoerroutes van het plastiek naar de zee. Ongeveer 8 miljoen ton plastiek dat elk jaar in de oceanen terechtkomt, is afkomstig van land. Daarnaast is nog eens 2 miljoen ton afkomstig van schepen. Een onvoorstelbare vaststelling: als dit niet stopt, is er in 2050 meer plastic dan vis in zee. De hoogste tijd dus om een versnelling hoger te schakelen.

Krachten bundelen

VuilvangSamen met het installeren van deze vuilkeerschermen werken we maximaal samen met de lokale besturen om het probleem ook bij de bron aan te pakken. Met de stad Hasselt bijvoorbeeld pakken we de zwerfvuilproblematiek op de Demer samen aan. De VMM plaatst de vuilkeerschermen, de stad zal het afval verwijderen en meten. De stad Hasselt zet ook haar communicatiemiddelen in om haar inwoners te sensibiliseren. Het uiteindelijke doel is dat er geen vuil meer in de waterloop terechtkomt en de vuilkeerschermen dus overbodig worden.

Het is duidelijk dat de problematiek van plastiek soep ook niet stopt aan administratieve grenzen. Daarom werkt de VMM samen met partners in Nederland en Duitsland samen in het project  “Litter Free Rivers and Streams” (LIVES). Het doel is om het plasticafval tegen juli 2021 met de helft terug te dringen.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van mei 2020

>> Bekijk alle artikels

 Interreg maas rijn logo

Logo interreg project LIVES

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.