Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2020 / Voorspellen we straks droogte met artificiële intelligentie?

Voorspellen we straks droogte met artificiële intelligentie?

05-05-2020
Experimenten met artificiële intelligentie (AI) hebben al bewezen snel en accuraat overstromingen vanuit onze onbevaarbare waterlopen te kunnen voorspellen. Dit jaar onderzoeken we verder hoe we AI ook kunnen inzetten om droogte te voorspellen.

De voorbije zomers hebben duidelijk gemaakt dat we ons in de toekomst zullen moeten wapenen tegen droogte. Snel en juist droogte-episodes kunnen voorspellen, kan daarbij kostbare tijdswinst opleveren. De VMM zet daarom dit jaar middelen in om met AI nog accuratere voorspellingen te kunnen maken.

Waarom inzetten op AI?

Vorig jaar zetten we al een proefproject op touw, in samenwerking met ingenieursbureau IMDC. Daarbij  hebben we de mogelijkheden van AI verkend om de waterstanden en debieten in onze onbevaarbare waterlopen te voorspellen.  Het studiebureau ontwikkelde een AI-toepassing die onze real-time metingen van waterstanden automatisch combineert met neerslagvoorspellingen en satellietinformatie over bodemvocht, om de waterstanden in de komende uren en dagen te voorspellen. Met een beloftevol resultaat: de AI bleek in het proefproject slim genoeg om snel en betrouwbaar hoogwatervoorspellingen te genereren voor een aantal testgebieden.

Droogte voorspellen

Een volgende stap is om de AI ook intelligent genoeg te maken om droogte te voorspellen. Enkele mogelijke toepassingen:

  • Ter hoogte van bestaande meetpunten zouden we voorspellingen kunnen maken van het laagwaterdebiet in functie van captatieverboden.
  • Aan nieuwe Internet of Things-peilmeetpunten met korte meetreeksen zouden de zelflerende algoritmes snel(ler) voorspellingen kunnen generen, rekening houdend met gebied specifieke invloeden zoals bv. onttrekkingen of lozingen.
  • De toepassing zou ook uitgebreid kunnen worden naar waterlopen waar we geen historische metingen van de waterstanden hebben. Eens dit gerealiseerd, kunnen we real-time laagwater voorspellen voor heel Vlaanderen.

Daarvoor loopt dit jaar een onderzoek waarvan de resultaten eind 2020 beschikbaar zullen zijn.

Waterstandsmetingen doorheen de jaren

Al decennia lang meet de VMM de waterstanden en debieten in de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Daarbij zijn we geëvolueerd van meetlatten en mechanische vlotters in de waterlopen naar digitale sensoren, en van publicatie van de gegevens in dikke rapporten naar real-time publicatie van de meetgegevens op www.waterinfo.be .

Tot op vandaag houden gespecialiseerde hydrologische modellen continu de toestand van onze waterlopen in de gaten en voorspellen de waterstanden - en dus ook waar en wanneer het zal overstromen - met behulp van metingen van de neerslag en waterstanden, in combinatie met de weersvoorspellingen van het KMI. Met deze informatie kunnen hulpdiensten zoals de brandweer of de mensen in de risicozone de nodige voorzorgen treffen om de voeten droog te houden.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van mei 2020

>> Bekijk alle artikels

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.