Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2016 / Vernieuwde sturing stuwen en pompgemalen

Vernieuwde sturing stuwen en pompgemalen

03-03-2016
Op de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie beheert de Vlaamse Milieumaatschappij ongeveer 250 kunstwerken zoals stuwen en pompstations. Een goede werking van die infrastructuur is cruciaal, zowel in periodes met veel neerslag als bij droogte. Sinds kort beschikt de VMM over een volledig vernieuwd afstandsbewakingssysteem om haar kunstwerken te bewaken en sneller te bedienen vanop afstand.

Alle kunstwerken in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg zijn al op het nieuwe systeem aangesloten en een uitbreiding naar Oost- en West-Vlaanderen staat gepland.

Technologie staat niet stil

Het nieuwe afstandsbewakingssysteem biedt heel wat voordelen:

  • Alle kunstwerken kunnen van op kantoor, thuis of op de smartphone opgevolgd worden. Zo kunnen onze medewerkers sneller ingrijpen en indien nodig van op afstand de regeling van kunstwerken bijsturen.
  • De visualisatieschermen geven continu een duidelijk beeld van de installatie.
  • Voor elke installatie kunnen de medewerkers de waterpeilen op- en afwaarts van de installatie raadplegen.
  • Een alarmcentrale verwittigt hen automatisch wanneer er een probleem is met de installatie of met de waterpeilen.

In de praktijk zorgt het afstandsbewakingssysteem er onder meer voor dat we wachtbekkens sneller of trager kunnen ledigen naar gelang er meer of minder neerslag verwacht wordt. In periodes van droogte kunnen we via het afstandsbewakingssysteem ingrijpen om de gewenste peilen voor natuur en landbouw te handhaven.

Op kritische locaties heeft de VMM camera’s ter hoogte van de installaties op haar waterlopen.Op kritische locaties zijn er ook camera’s ter hoogte van de installaties geplaatst. De beelden kunnen we via het afstandsbewakingssysteem raadplegen en zo bijvoorbeeld nagaan of er een gevaar is dat zwerfvuil of takken voor opstuwing zorgen.  Wanneer hevige neerslag wordt voorspeld kan op die manier snel gecontroleerd worden of een extra verwijderingsbeurt noodzakelijk is. Hierdoor kunnen we vanop afstand 24/7 toezicht houden op de werking van de infrastructuur.

Verdere uitbreiding binnen en buiten VMM

Ook de kunstwerken van de VMM in Oost- en West-Vlaanderen worden in de toekomst aangesloten op het nieuwe systeem. Daarnaast hebben verschillende waterbeheerders van de opwaartse waterlopen al gevraagd om gebruik te kunnen maken van het nieuwe afstandsbewakingssysteem. De komende maanden zal de VMM daarover afspraken maken. Op die manier krijgen we nog beter een totaalbeeld van het stroomgebied en versterken we de samenwerking tussen de verschillende waterbeheerders.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 3 maart 2016

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.