Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2016 / 3 nieuwe wachtbekkens op de Herk

3 nieuwe wachtbekkens op de Herk

03-03-2016
In maart start de VMM met de grond- en betonwerken voor het aanleggen van 3 wachtbekkens op de Herk in de gemeente Wellen (Haspengouw). Daarmee herstelt de VMM de oorspronkelijke situatie, waarbij de vallei (de beemden) ter hoogte van de Grote Beemd overstroomt. De wachtbekkens zullen de dorpskernen van de gemeente Alken en Wellen beter beschermen tegen wateroverlast.

Kaart met een overzicht van de geplande wachtbekkens, vistrap en poelen op het grondgebied van Wellen (Haspengouw).In  het najaar van 2016 zouden de 3 nieuwe wachtbekkens op de Herk klaar moeten zijn:

  1. Het eerste wachtbekken bevindt zich tussen de Bodemstraat en de gemeentegrens met Alken.
  2. Het tweede overstromingsgebied komt tussen de Bodemstraat en de Vloeiherkstraat.
  3. Het derde bekken wordt aangelegd in Herten, stroomopwaarts van het bedrijf ANL Plastics.

De rechteroever van de Herk zal daarvoor op drie locaties verlaagd worden. Zo stroomt het water van de Herk naar de bekkens van de Grote Beemd in periodes van hoog water. Dijken langs de Kleine Herk en de Bodemstraat zorgen er dan voor dat het water tijdelijk gestockeerd wordt in de beemden.

Schets van een knijpconstructies met een automatisch gestuurde schuif.Op de Grote Beemdsloot komen twee betonnen knijpconstructies met een automatisch gestuurde schuif. Die zullen ervoor zorgen dat het water in de beemden niet weg kan stromen bij vulling van de bekkens.

Voor het wachtbekken in Herten komt er een automatische stuw in de Herk die bij hevige regenperiodes tijdelijk omhoog kan gezet worden. Daardoor zal het water van de Herk het bekken binnenstromen. De bestaande dijk aan het bedrijf ANL Plastics wordt ook verhoogd.

Meer dan alleen overstromingsbescherming

Samen met de aanleg van de wachtbekkens komt er een vistrap om de vismigratie op de Herk te verbeteren en worden enkele poelen aangelegd. Die werken zullen uitgevoerd worden in de zomermaanden.

De vistrap komt ter hoogte van de Graetmolen aan de Herenstraat. De ‘trap’ bestaat uit 15 treden van telkens 10 cm en zal ervoor zorgen dat vissen opnieuw opwaarts de Herk kunnen zwemmen. Nu worden ze nog opgehouden door een betonnen drempel van 1,5 m in de waterloop. Die was vroeger nodig om het rad van de molen te laten draaien. Tijdens de aanleg van de vistrap wordt er tijdelijk een omlegging van de Herk voorzien.

In samenwerking met het Limburgs Landschap legt de VMM ook enkele poelen aan in de beemd naast de Graetmolen. Die poelen zullen gevoed worden met zuiver bronwater dat ontspringt aan het voormalige molengebouw.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 3 maart 2016

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.