Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2016 / Herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen goedgekeurd

Herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen goedgekeurd

03-03-2016
De nieuwe zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zijn vanaf nu online te raadplegen. Ze leggen voor elke gemeente vast hoe en wanneer het huishoudelijk afvalwater wordt gesaneerd.

Het zoneringsplan deelt het grondgebied van een gemeente op in 3 zones

  1. het gerioleerde gebied,
  2. het gebied waar nog collectieve zuivering zal worden voorzien en
  3. het gebied waar geen collectieve, maar een individuele zuivering zal worden voorzien.

De nieuwe zoneringsplannen bouwen verder op de vorige generatie plannen. Die dateerden al van 2008-2009 en waren aan herziening toe. In de nieuwe zoneringsplannen houden we rekening met uitgevoerde projecten en nieuwe verkavelingen, maar ook vaststellingen op het terrein en gewijzigde visies op de aanleg van saneringsinfrastructuur. 

Naast het herziene zoneringsplan is er voor de eerste keer een gebiedsdekkend uitvoeringsplan opgesteld, waarin de visie van het zoneringsplan concreet is uitgewerkt.

Het bepaalt:

  • wie, welke projecten (riolering en individuele zuivering) moet uitvoeren,
  • welke projecten het meest prioritair zijn en binnen welke termijn ze moeten worden uitgevoerd. 

Beide plannen maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en zijn van kracht vanaf 12 maart 2016. Aan de goedkeuring ging een uitgebreid inspraakproces vooraf. 

Bekijk het zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor jouw gemeente

Voor wie meer wil weten over de plannen is er ook een uitgebreide toelichting met:
  •  de lozingsvoorwaarden voor de verschillende zones van een zoneringsplan,
  • de prioritering van een rioleringsproject of een IBA,
  • de vrijheidsgraden die je moet respecteren als je van de prioriteitenvolgorde wil afwijken,
  • de overnamepunten in het buitengebied,
  • de gebieden met uitzondering op optimale afkoppeling.

Download de toelichting bij de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 3 maart 2016

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.