Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2018 / Hogere lozingsconcentratie kan om water te besparen

Hogere lozingsconcentratie kan om water te besparen

26-06-2018
Als bedrijven intensief water besparen kan dat leiden tot hogere concentraties van bepaalde stoffen in hun afvalwater. In dat geval biedt VLAREM al langer een kader om gemotiveerd af te wijken van de lozingsvoorwaarden. De VMM ondersteunt die initiatieven om waterbesparing, waterhergebruik en kringloopsluiting bij bedrijven te stimuleren.

In VLAREM II (art. 5.3.2.4 § 3) staat dat de vergunningverlenende overheid op basis van vergaande waterbesparende maatregelen in de omgevingsvergunning voor bepaalde parameters hogere emissiegrenswaarden kan toestaan dan de sectorale lozingsvoorwaarden, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het zijn parameters die zorgen voor concentratieverhoging;
 • de exploitant stelt zelf lozingsvoorwaarden voor die rekening houden met het overeenstemmende debiet (waterbesparing);
 • de exploitant toont aan dat:
  • de best beschikbare technieken inzake preventie en waterzuivering worden toegepast om de lozing van de parameters in kwestie te beperken;
  • technieken worden toegepast die op een intensieve wijze het waterverbruik beperken;
  • de milieukwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater daardoor niet in het gedrang komen door de toepassing van hogere emissiegrenswaarden;
  • er geen acute toxiciteit wordt veroorzaakt in het oppervlaktewater door de toepassing van hogere emissiegrenswaarden;
 • de exploitant maakt een waterbalans op.

Meer informatie lees je in deze presentatie

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.