Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2015 / Oorzaak verdwenen planten Grote Nete blijft onbekend

Oorzaak verdwenen planten Grote Nete blijft onbekend

18-06-2015
In de zomer van 2013 bleken de waterplanten (macrofyten) in de Grote Nete verdwenen. Het ging om een aanzienlijk traject vanaf het Albertkanaal ter hoogte van Geel-Stelen tot de samenvloeiing met de Kleine Nete. Het onderzoek van de VMM leverde geen duidelijke oorzaak op.

Naar aanleiding van verschillende meldingen van gemeenten, waterbeheerder en Natuurpunt over de ontbrekende planten screende de VMM de meetresultaten uit haar oppervlakte- en afvalwatermeetnet.  De meetresultaten met betrekking tot de macrofyten bevestigen de vaststellingen op het terrein. Daar waar de macrofyten in 2010 (en vroeger) over dit traject veelal nog ‘matig’ scoorden, bleek dit in 2013 teruggevallen tot ‘slecht.  Op verscheidene plaatsen was er zelfs een nulscore. De andere biologische parameter, macro-invertebraten, kende eveneens een terugval, maar veel minder spectaculair dan de waterplanten. De fysico-chemische parameters in de waterloop vertoonden op het eerste zicht  geen abnormale waarden. 

Traject Grote Nete met aanduiding vaste en tijdelijke meetplaatsen.

Omdat de waterplanten niet terugkeerden in 2014 besloot de VMM om naast de klassieke meetnetten een diepgaander onderzoek in te stellen. Ook dat leverde geen  éénduidig verklaarbare oorzaken op. De VMM blijft de situatie op de voet volgen en gaat bijkomende onderzoeken doen.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 18 juni 2015

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.