Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2015 / Nieuw ozonfluxmodel voor berekening van ozonschade aan vegetatie

Nieuw ozonfluxmodel voor berekening van ozonschade aan vegetatie

18-06-2015
Verhoogde ozonconcentraties brengen schade toe aan vegetatie zoals bladverkleuring, vertraagde groei of zelfs afsterven van de plant. Bij gewassen leidt dit tot opbrengstvermindering. In opdracht van MIRA en in samenwerking met IRCEL heeft VITO nu een ozonfluxmodel uitgebouwd om de ozonschade te becijferen.

Het model berekent over heel Vlaanderen de phytotoxische ozondosis (POD) voor aardappels, grasland, graan, tarwe, akkerland, loofhout en naaldhout. De schade die door ozon aangebracht wordt aan een plant  is namelijk niet enkel afhankelijk van de ozonconcentratie in de omgevingslucht, maar ook van de plantensoort en van omgevingsfactoren zoals de bodem of het vochtgehalte.

Het ozonfluxmodel laat toe om nieuwe MIRA-indicatoren uit te werken waarmee jaarlijks het tijdsverloop en de spreiding van de ozondosis bij de verschillende vegetatiesoorten in Vlaanderen zullen opgevolgd worden. Voor aardappelen en tarwe wordt de ozondosis verder vertaald naar opbrengstverlies. In de studie werd reeds het jaar 2009 doorgerekend, de aardappelopbrengst in Vlaanderen daalde toen gemiddeld met 4,7 % ten gevolge van ozonblootstelling. Voor tarwe bedroeg het opbrengstverlies gemiddeld 10 %.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 18 juni 2015

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.