Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2015 / Eerste principiële goedkeuring besluit milieukwaliteitsnormen

Eerste principiële goedkeuring besluit milieukwaliteitsnormen

18-06-2015
Op 3 april werd het besluit milieukwaliteitsnormen voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Daarmee zal de Europese richtlijn 2013/39/EG omgezet worden naar Vlaamse regelgeving, wat onder meer zal leiden tot de introductie van een aandachtstoffenlijst en bijkomende monitoring van een aantal hormonen, antibiotica en neonicotinoïden.

De richtlijn prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid (2013/39/EG) herziet de oppervlaktewaternormen voor 7 stoffen, waaronder antraceen en de gebromeerde difenylethers.  Die normen moeten bereikt worden in 2021.  Verder voegt de richtlijn ook nieuwe stoffen toe zoals een aantal pesticiden en PFOS.  Deze stoffen krijgen nu een Europese milieukwaliteitsnorm waaraan het oppervlaktewater zal moeten voldoen tegen 2027.

Daarnaast introduceert de richtlijn het concept van de aandachtstoffenlijst. Voor bepaalde stoffen ontbreekt nog monitoringinformatie om te kunnen beslissen of ze in aanmerking komen als prioritaire stof voor het Europese waterbeleid.  Op de aandachtstoffenlijst staan onder meer een aantal hormonen, antibiotica en neonicotinoïden.  Vlaanderen zal deze stoffen vanaf september verplicht meten.

De omzettingsteksten stellen wijzigingen voor aan het Decreet Integraal Waterbeleid, aan het Monitoringbesluit en aan het Vlarem I en II. Momenteel loopt nog de adviestermijn en daarna volgt een tweede lezing van het dossier. De omzetting zou volledig afgerond moeten zijn tegen september van dit jaar.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 18 juni 2015

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.