Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juli 2020 / Nieuwe rol voor ‘Grote Steunbeer’-stuw op Demer in Diest

Nieuwe rol voor ‘Grote Steunbeer’-stuw op Demer in Diest

07-07-2020
De VMM is gestart met de renovatie van de stuwconstructie ‘Grote Steunbeer’ aan de Saspoort in Diest. Daardoor zal het waterpeil in de Demer verhogen en de rivier, die nu gevoed wordt door de Begijnebeek, weer écht door de stad stromen. De zichtbare werken zullen starten in 2021 en een paar jaar duren.

De Demervallei rond Diest is van oudsher heel overstromingsgevoelig. Het gebied is laag gelegen en waterlopen moeten een lange weg afleggen voor ze in de Schelde vloeien. Om Diest te beschermen tegen overstromingen werden in de loop der jaren heel wat maatregelen genomen. Zo werd onder andere de Demer in 1960 gedempt en rond de stad geleid. De rivier was toen al jaren niet meer bevaarbaar en was een open riool geworden.

Grote Steunbeer 2

Met de rivierbedding verdween ook een grote buffer voor regenwater waardoor de stad toch nog met wateroverlast kampte bij hevige onweders. Daarom legde de VMM de Demer in 2016 weer open. Deze keer proper, beleefbaar en veilig. Het water dat door de ‘nieuwe’ Demer stroomt komt voorlopig niet van de Demer, maar van de nabijgelegen Begijnebeek. Het doel van de geplande werken aan de Grote Steunbeer, een historische stuwconstructie op de omgelegde Demer, is het waterpeil te verhogen en de rivier weer echt door te stad te laten stromen.

Meerdere doelen tegelijk realiseren

De renovatie van de historische stuw aan de Saspoort in Diest is een multidisciplinair project dat meerdere doelen wil realiseren:

  • De nieuwe stuwconstructie biedt bescherming tegen overstromingen door een dynamisch waterbeheer in de Demervallei mogelijk te maken.
  • Samen met de geplande werken wordt ook een visnevengeul voorzien aan de K31 (bestaande stuw in het wachtbekken van Webbekom) en wordt er net afwaarts de historische stuw van de Demer een verbinding gemaakt naar de Zwarte Beek waardoor vismigratie weer mogelijk wordt naar het ganse opwaartse stroomgebied van de Demer.
  • De geplande moderne fietsbrug en het hogere waterpeil van de Demer in Diest verbeteren de waterbeleving in de stad.
  • Door het hogere waterpeil zal het grondwaterpeil in de stroomopwaartse vallei stijgen zodat het Webbekoms Broek opnieuw natter wordt waarmee de natuurdoelen voor dit gebied gerealiseerd zullen worden.
  • Door waardevol erfgoed een nieuwe functie te geven, kan het bovendien respectvol gerestaureerd worden en krijgt het een nieuwe invulling.

Grote Steunbeer 3

Door de handen in elkaar te slaan met de Stad Diest, Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed, Vlaamse Waterweg, provincie Vlaams-Brabant  en andere partners zorgt dit project voor een belangrijke meerwaarde voor de Diestenaar.

Meer gedetailleerde info kan je terugvinden in de uitgebreide brochure

 

Verloop van de werken

In juni 2020 werd de bouwaanvraag ingediend. De aanvang van de werkzaamheden is voorzien voor 2021 en zullen twee à drie jaar in beslag nemen, afhankelijk van de weers- en andere omstandigheden. De volgorde van alle werkzaamheden wordt goed op elkaar afgestemd en alles wordt in het werk gesteld om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer op de projectpagina Grote Steunbeer in Diest

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.