Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Renovatie Grote Steunbeer in Diest

Renovatie Grote Steunbeer in Diest

In 1960 werd de Demer in Diest gedempt en rond de stad geleid. Het water vloeit sindsdien via de oude stuw de Grote Steunbeer door de vroegere vestinggrachten. De komende jaren wordt de Grote Steunbeer gerestaureerd: de dichtgemetselde doorgangen worden heropend en er komen geautomatiseerde stuwconstructies. Samen met de heropening van de Demer in de stad zal de vernieuwing van de Grote Steunbeer Diest en omgeving nog beter beschermen tegen overstromingen.

In 2016 heeft de VMM de Demer na meer dan 50 jaar weer opengelegd. Het water dat door de ‘nieuwe’ Demer stroomt, komt voorlopig niet van de Demer, maar van de nabijgelegen Begijnebeek. Dat komt doordat het waterpeil van de echte Demer stroomopwaarts van Diest te laag ligt. Het doel van de geplande werken aan de Grote Steunbeer, een historische stuwconstructie op de omgelegde Demer, is om het waterpeil te verhogen en de rivier weer echt door te stad te leiden. De renovatie moet ook de waterveiligheid en de beleving verhogen en de natuur in de omgeving een boost geven.

Grote Steunbeer 1

Wat gaan we doen?

Grote Steunbeer

 • Met twee nieuwe klepstuwen en een schuif zal de vernieuwde stuwconstructie weer ‘stuurbaar’ zijn. Al naargelang de omstandigheden wordt er meer of minder water doorgelaten.
 • Dwars op de Oude Steunbeer staat een betonnen muur. Om de Demer opnieuw door Diest te leiden, moet de muur worden weggenomen. Aan de binnenkant van de Omer Vanaudenhovelaan komt een automatische schuifconstructie die het centrum van Diest zal beschermen tegen hoogwater op de Demer.
 • Het vroegere sluishuisje is verdwenen en komt niet terug. Het bedieningsgebouw van de nieuwe constructie wordt in de wallen geïntegreerd, met erbovenop een uitkijkplatform voor wandelaars en fietsers.
 • Rond de gerestaureerde Grote Steunbeer komt een boogvormige ‘zwevende brug’ om fietsers en voetgangers door te laten.
 • Alle onderdelen van de historische stuw worden maximaal bewaard en archeologisch hersteld. Ook de historische muren rond en tegenover de Grote Steunbeer worden gerestaureerd. Waardevolle planten zoals eikvaren blijven behouden.

Grote Steunbeer 2

Begijnebeek en vijvers rond Diest

 • De ‘nieuwe’ Demer in het centrum van Diest wordt op dit moment gevoed door de Begijnebeek, een zijloop die net stroomafwaarts van de Grote Steunbeer in de Demer uitmondt. De Begijnebeek zal straks uitmonden in de omgelegde Demer via een nieuwe koker onder de Ring. Bij lage waterstanden zal de beek door de stad blijven stromen.
 • Ook de stadsvijvers rond Diest, ter hoogte van recreatiedomein De Halve Maan, worden via een nieuwe constructie met de Begijnebeek verbonden. Zo kunnen ze gebruikt worden als bijkomende waterbuffers.

Demer door Diest

 • De geplande werkzaamheden aan de Begijnebeek en de Grote Steunbeer zullen ervoor zorgen dat het waterpeil in de nieuwe Demer hoger komt te liggen en dat het water sneller stroomt, wat de rivier nog mooier zal maken.

Stroomafwaarts van Diest naar Zichem

 • De verzande rivierbedding van de oude Demer wordt uitgebaggerd en een meter dieper gemaakt. Tegelijk komt er een bestuurbare stuwklep tussen de oude en de omgelegde Demer, ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin. Die klep moet toelaten om het waterpeil in Diest te verlagen of te verhogen.

Grote Steunbeer 3

Meerdere doelen tegelijk realiseren

De renovatie van de historisch stuw aan de Saspoort in Diest is een multidisciplinair project dat meerdere doelen wil realiseren.

 • De nieuwe stuw biedt bescherming tegen overstromingen en maakt vismigratie mogelijk.
 • De geplande moderne fietsbrug en het hogere waterpeil van de Demer in Diest verbeteren de beleving in de stad.
 • Door de Grote Steunbeer kwaliteitsvol te restaureren krijgt waardevol erfgoed een nieuwe functie en wordt het ook in de toekomst optimaal beheerd.

Door de handen in elkaar te slaan met de Stad Diest, Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed en andere partners kan de VMM veel méér realiseren dan alleen een nieuwe stuw. Op die manier biedt het project een belangrijke meerwaarde.

Timing

In juni 2020 werd de bouwaanvraag ingediend. De eigenlijke werkzaamheden zouden moeten starten in 2021 en zullen twee à drie jaar duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. De timing van alle werkzaamheden wordt goed op elkaar afgestemd. Zo wordt de huidige muur aan de Grote Steunbeer, die Diest in geval van nood moet beschermen, pas weggehaald als de nieuwe schuiven langs de Omer Vanaudenhovelaan gebouwd zijn en de nieuwe klepstuwen in de Grote Steunbeer goed functioneren.

Meer weten? Lees hier de brochure

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.