Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Februari 2021 / Efficiënter fosfor verwijderen op RWZI’s

Efficiënter fosfor verwijderen op RWZI’s

09-02-2021
Om efficiënter doorgedreven fosfor te verwijderen uit oppervlaktewater heeft de VMM samen met Aquafin een gekende techniek gekoppeld aan hedendaagse monitoring. Een eerste proefproject was alvast een succes: door extra dosering van ijzerzouten daalde het fosfor-gehalte, zonder dat er nadelige effecten werden waargenomen.

Waarom focussen op fosfor?

De waterkwaliteit in Vlaanderen verbetert, maar het moet sneller. Om de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water te halen, moeten er nog grote inspanningen worden geleverd. Daarom is het belangrijk om in te zetten op projecten waarmee we het snelst de grootste winst kunnen boeken. En dan wijzen de analyses vaak in de richting van fosfor.

Waar we nog aanzienlijke gehaltes aan fosfor terugvinden, is in het effluent van RWZI’s. De techniek om die te verwijderen bestaat: door middel van extra dosering met ijzerzouten. Maar dat kan mogelijk ook ongewenste bijeffecten hebben. Zo kan het zoutgehalte in het effluent stijgen en dus ook in de ontvangende waterloop.

Proefproject Bilzen

Vooraleer we de techniek op grotere schaal kunnen inzetten, is het dus cruciaal om zowel de gewenste als de ongewenste effecten in kaart te brengen. Daarvoor hebben we een grondig onderzoek uitgevoerd op de vooruitgeschoven installatie van de RWZI Bilzen.

Als conclusie kwam naar voor dat de doorgedreven P-verwijdering op de RWZI Bilzen zorgt voor een duidelijke daling van de fosforfracties in het effluent én in de ontvangende waterloop de Demer. Daarnaast blijkt uit de meetresultaten dat eventuele nadelige effecten, zoals een verhoogde geleidbaarheid, eerder beperkt blijven.

Verder inzetten van de techniek

PRTRMet deze positieve resultaten op zak, kunnen we de volgende stap zetten. We zullen op korte termijn op 49 grotere rioolwaterzuiveringsinstallaties online fosformeters plaatsen om doorgedreven fosfor in het effluent te verwijderen. Dat gebeurt door toevoeging van chemicaliën onder de vorm van ijzerzouten. Hierbij wordt een streefwaarde van 0.3 mg/l naar voor geschoven, wat in de praktijk een factor 2 of 3 lager betekent tegenover de huidige effluent-kwaliteit.

 

De VMM zal hierbij op regelmatige basis controleren of het beoogde effect bereikt wordt en er geen ongewenste neveneffecten optreden. Gelijktijdig herhalen we het proefproject nog eens op de RWZI’s Koersel en Pulderbos, om de resultaten van het eerste proefproject te dubbelchecken.

 

Waarom focussen op RWZI’s?

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zorgen voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Het effluent van RWZI’s bevat nog aanzienlijke gehaltes aan nutriënten zoals fosfor, waardoor effluentlozingen in bepaalde gevallen kunnen zorgen voor een puntverontreiniging van fosfor in de waterloop.

Momenteel zijn ongeveer 85 % van de inwoners van Vlaanderen aangesloten op een zuiveringsinstallatie.  We werken er hard aan om dit aantal nog te verhogen, met de bedoeling al het afvalwater van elke inwoner in Vlaanderen te zuiveren, hetzij op een RWZI, hetzij individueel.

Met de toename van het aantal aangesloten inwoners zal ook het belang van de fosforlozingen van RWZI’s toenemen.  

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van februari 2021.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.