Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Februari 2021 / Openbaar onderzoek PRTR-vragenlijst in Vlaanderen

Openbaar onderzoek PRTR-vragenlijst in Vlaanderen

09-02-2021
Zoals internationaal afgesproken rapporteert België over de emissiegegevens van bedrijven en andere bronnen naar lucht en water en geeft het informatie over de overbrenging van verontreinigende stoffen. Die informatie wordt opgenomen in het PRTR. Iedereen krijgt tot 9 maart 2021 de kans om te reageren op de rapportering van de gerealiseerde doelstellingen via een openbaar onderzoek.

PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) is een internationaal register dat informatie bevat over niet minder dan 86 verontreinigende stoffen en afvalstoffen. Iedereen kan het raadplegen. Het PRTR heeft als doel om de toegankelijkheid van milieu-informatie voor het brede publiek te vergroten. Deze transparantie vergemakkelijkt de inspraak van het publiek bij de besluitvorming op milieugebied en kan bijdragen tot het voorkomen en terugdringen van milieuverontreiniging. De gegevens voor Vlaanderen kan je vinden op prtr.vlaanderen.be.

RWZIIn het PRTR-Protocol zijn doelstellingen voor de opmaak van dit register vastgelegd. Over de realisatie van deze doelstellingen wordt gerapporteerd  via een vragenlijst, die via openbaar onderzoek van commentaar kan voorzien worden door iedereen die dat wil. De VMM (algemeen, lucht en water) en OVAM (afval) hebben nu de vragenlijst ingevuld. De ingevulde vragenlijst kan je van 9 februari tot en met 9 maart 2021 raadplegen en becommentariëren.

 

Heb je opmerkingen op de ingevulde vragenlijst? Dan kan je die overmaken aan (algemeen, lucht en water) of info@ovam.be (afval). De ontvangen antwoorden worden verwerkt en een synthese hiervan zal op aanvraag beschikbaar zijn in de loop van maart 2021.

Ga naar de vragenlijst

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van februari 2021.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.