Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Februari 2021 / Circulariteit in de praktijk bij werken aan Schulensmeer

Circulariteit in de praktijk bij werken aan Schulensmeer

09-02-2021
In oktober 2020 startte VMM met ingrijpende werken aan het Schulensmeer. Deze voormalige zandwinningsplas op de grens tussen Lummen en Herk-de-Stad krijgt momenteel een grondige make-over. Enkele opgehoogde terreinen (zanddepots die achterbleven na de zandwinningswerken) worden opnieuw afgegraven om plaats te maken voor natte natuur. Met de vrijgekomen grond wordt in het Schulensmeer een zone ondiep water aangelegd waar zich waterplanten en riet kunnen vestigen.

Nuttige toepassing van sediment uit de zandvang

Het Schulensmeer maakt deel uit van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ‘het Schulensbroek’. Bij piekafvoeren op de Demer wordt hier water geborgen om overstromingen in stroomafwaarts gelegen bewoond gebied te vermijden. Het binnenstromende water wordt eerst door een aparte waterpartij gevoerd, waar we het meegevoerde sediment zoveel als mogelijk laten bezinken. Wanneer het rivierwater in het meer komt is hierdoor de sedimentlast al sterk afgenomen. Hierdoor vermijden we een vertroebeling van het Schulensmeer. Vertroebeling van het meer willen we maximaal voorkomen gezien de negatieve impact op de ontwikkeling van waterplanten en op de visfauna. Na verloop van tijd moet deze zogenaamde zandvang worden leeggemaakt om functioneel te blijven.

Schulensmeer 6

Begin deze maand startten we met het opnieuw uitdiepen van de zandvang tot haar oorspronkelijke bodempeil. Hierbij maken we gebruik van een drijvende baggerinstallatie die het sediment van de bodem opzuigt en vermengt met water. Via een buis wordt de specie verpompt naar een omdijkte zone waar het kan ontwateren. De kwaliteit van het sediment werd getest en blijkt geschikt voor hergebruik binnen het gebied. Het materiaal zal nuttig toegepast worden bij de aanleg van het rietmoeras. Hierdoor kunnen we zeer kosten-efficiënt werken en dragen we bij aan een circulair gebruik van materialen. 

Europees partnerschap

De werken maken deel uit van het project LIFE Delta, een door Europa gesubsidieerd project waarbinnen VMM samenwerkt met Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. De bedoeling is om het leefgebied voor beschermde moerasvogels te herstellen, de waterkwaliteit van het Schulensmeer te verbeteren en meer ruimte voor waterberging te creëren. Er worden ook hengelvoorzieningen en een belevingspad aangelegd.

Schulensmeer 7

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van februari 2021.

Bekijk alle artikels >>

logo Life project Demer Delta    Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.  

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.