Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2014 / Nieuwe wetgeving pesticidengebruik vanaf 1 januari 2015

Nieuwe wetgeving pesticidengebruik vanaf 1 januari 2015

24-02-2015
Op 1 januari verstrengen de regels voor het gebruik van pesticiden. Gemeenten maar ook zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs… mogen dan geen pesticiden meer gebruiken. Ook burgers mogen hun trottoir niet meer met pesticiden behandelen en op bermen geldt een verbod.

Voortaan mogen geen pesticiden meer gebruikt worden:

  • op alle terreinen die horen bij een openbare dienst of daarvoor gebruikt worden zoals schoolterreinen, terreinen van de gemeente, zorginstellingen, perrons,…;
  • op alle terreinen gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied;
  • in een zone van 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers;
  • op bermen.

Op de overige terreinen geldt vanaf 1 januari een minimumgebruik, waarbij je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken:

  • op verhardingen groter dan 200m²;
  • op alle terreinen die toegankelijk zijn voor publiek of kwetsbare groepen.

De nieuwe regels gelden niet voor terreinen waar aan land- en tuinbouw gedaan wordt. Enkel in specifieke gevallen kunnen afwijkingen op dit pesticidenverbod aangevraagd worden bij de VMM.

Dat een pesticidenvrij beheer van terreinen mogelijk is, bewijzen heel wat openbare besturen en organisaties nu al in de praktijk. Om dat extra in de kijker te zetten, lanceert de VMM een nieuwe campagnegolf van ‘Zonder is gezonder’. Met gepersonaliseerd campagnemateriaal kan elke gemeente, sportclub, school of organisatie zijn voorbeeldrol in de verf zetten. Zo kunnen we samen pesticiden buitenspel zetten!

Alle details over de nieuwe wetgeving en het campagnemateriaal vind je op www.vmm.be/zonderisgezonder.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie december 2014

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.