Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2014 / Hoe scoort de luchtkwaliteit in 2013?

Hoe scoort de luchtkwaliteit in 2013?

24-02-2015
Het nieuwe rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest in 2013 bevestigt de trend dat de Vlaamse luchtkwaliteit de voorbije decennia verbetert.

De luchtconcentraties van fijn stof en ozon voldoen nog niet aan alle Europese bepalingen. Ook de concentraties van stikstofdioxiden overschrijden de Europese grenswaarde die in 2015 van kracht wordt. Vooral het verkeer levert een belangrijke bijdrage aan de hoeveelheid stikstofdioxide in de omgevingslucht. Nabij gekende industriële bronnen zijn lokaal de concentraties van arseen en cadmium nog steeds te hoog.
 
Het jaarverslag Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2013 vat de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen van de VMM samen. Voor de plaatsen waar we niet meten, gebeurt een inschatting van de luchtkwaliteit via modellen. Naast de trend voor de verschillende verontreinigende stoffen, komen ook de geografische spreiding en belangrijkste aandachtspunten voor Vlaanderen aan bod.

Raadpleeg Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2013

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie december 2014

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.