Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest - Jaarverslag Immissiemeetnetten 2013

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest - Jaarverslag Immissiemeetnetten 2013

Uitgave 19-12-2014Dit rapport beschrijft de algemene toestand van de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Het behandelt de meetgegevens van de verschillende luchtmeetnetten in 2013.

De meetwaarden worden vergeleken met de wettelijk geldende grens- en streefwaarden in het Vlaamse Gewest en met de richtwaarden gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. De evolutie van de concentraties in de loop van het jaar en in vergelijking met voorgaande jaren wordt weergegeven. Alle meetwaarden zijn immissiewaarden (omgevingsluchtwaarden). De voornaamste luchtvervuilende stoffen (polluenten) worden afzonderlijk behandeld in de verschillende hoofdstukken. Het besluit geeft de algemene tendensen weer inzake evoluties in de tijd, de geografische spreiding, het respecteren van de wettelijke grens- en streefwaarden en de prioritaire bekommernissen op het vlak van de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest.

Bijlagen bij Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest - Jaarverslag Immissiemeetnetten 2013


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.