Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2014 / Evolutie uitstoot luchtverontreiniging 2000-2013

Evolutie uitstoot luchtverontreiniging 2000-2013

24-02-2015
Uit het jaarrapport ‘Lozingen in de lucht 2000-2013’ blijkt dat er in 2013 opnieuw minder verontreinigende stoffen en broeikasgassen in Vlaanderen geloosd werden. Daarmee wordt de algemeen dalende tendens sinds 2000 voortgezet.

In de periode 2000-2013 is voor de meerderheid van de luchtverontreinigende stoffen het relatieve aandeel van de huishoudens en het verkeer gestegen. Dit betekent niet dat er geen maatregelen werden genomen om de uitstoot te verminderen, maar ze wegen niet altijd op tegen de toenemende activiteit in deze sectoren. Zo is de impact van het toenemende houtverbruik als verwarmingsbron duidelijk merkbaar in het gestegen aandeel van de emissies door de huishoudens.

Lozingen in de lucht 2000-2013 becijfert de uitstoot van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen voor zes sectoren: industrie en energie, gebouwenverwarming, verkeer, off-road machines, land- en tuinbouw en natuur en landgebruik. Per thema gaan we dieper in op de emissies van specifieke parameters en het aandeel van de bronnen daarin. Ten slotte wordt stilgestaan bij de internationale rapporteringen en ontwikkelingen.

Raadpleeg Lozingen in de lucht 2000-2013

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie december 2014

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.