Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Zenne mag weer trots door de stad Halle stromen

Zenne mag weer trots door de stad Halle stromen

23-11-2021
De Zenne is onlosmakelijk verbonden met Halle. Maar ze wordt bijna overal verscholen achter een hek of haag. Met de bouw van 3 Zenneterrassen heeft de Vlaamse Milieumaatschappij, samen met de stad Halle, de provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei van de Zenne een waterloop gemaakt die zich niet langer moet verstoppen in de stad. De bouw van de terrassen maakt onderdeel uit van een brede toekomstvisie om de Zenne dichter te brengen bij de Hallenaar en bij alle waterliefhebbers.

De bouw van de terrassen maakt onderdeel uit van een brede toekomstvisie om de Zenne dichter te brengen bij de Hallenaar en bij alle waterliefhebbers.

Door geurhinder in het centrum van de stad werd de Zenne, zoals veel waterlopen op andere plaatsen in Vlaanderen, tientallen jaren geleden gedempt in het stadscentrum.

De Zenne is vandaag geen open riool meer en de vervuiling is zichtbaar verbeterd. De geuren en de kleuren van weleer blijven gelukkig al een tijdje weg. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Dankzij de verbeterde waterkwaliteit van de Zenne was de tijd rijp om water weer beleefbaar te maken in Halle. Want als we verstedelijkte gebieden als Halle ook in de toekomst leefbaar willen houden, zal een groenblauwe dooradering met voldoende gezond water en gezonde natuur cruciaal zijn. We hopen alvast dat deze prachtige Zenneterrassen de waardering van de Zenne als stadsrivier van Halle nog verder kunnen opkrikken zodat we ook alle nodige partners ervan kunnen overtuigen om de komende jaren mee werk te maken van nog betere waterkwaliteit van deze mooie rivier."

Van heel toegankelijk tot heel avontuurlijk

ZenneterrassenOp drie plaatsen langs de Zenne zijn of worden 3 terrassen en verblijfplaatsen aangelegd.

 1. De Leide (ter hoogte van de Dijkstraat, beter bekend als de Waggelbrug)
  • Geopend op 23 november 2021
  • Voorjaar 2022: aanplanting vaste planten rondom het terras
 2. Het Albertpark in het stadscentrum
  • Opening begin 2022: van zodra de ballustrade is geplaatst
 3. De oude molensite Eizingen langs het Zennepad in Buizingen
  • In opstartfase

 

 

Voor het aanstellen van een ontwerper en het begeleiden van de studie ‘Zenneterrassen’ heeft de VMM beroep gedaan op de diensten van de Vlaamse Bouwmeester. De terrassen werden, in functie van de doelgroepen en de afstand tot het centrum van de stad, gevarieerd ontworpen: van heel toegankelijk tot heel avontuurlijk.

Het terras in het Albertpark (in de onmiddellijke omgeving van het Heilig Hart College) werd als een potentieel klaslokaal opgevat dat over de rivier uitkraagt, met ook een mooi uitzicht voor mensen die minder goed te been zijn of in een rolstoel zitten. Het terras langs Leide (bij de marktsite en een school) wordt ingericht als een verblijfsplek waar je je in hartje Ardennen waant. De site aan de Eizingenmolen (alleen bereikbaar via het Zennepad) is veel avontuurlijker.

Dicht bij de mensen

De Zenne is diep ingesneden, heeft een smalle bedding en een rotsachtige ondergrond. Die ondergrond is uniek in Vlaanderen. Om de impact van deze terrassen op de vallei van de Zenne te beperken, werd gekozen voor heel lokale ingrepen die een zicht geven volgens de as van de waterloop. De elementen zijn op zich kleinschalig zodat ze geen obstakel vormen voor fauna en flora. Deze elementen worden gebundeld tot grotere gehelen op maat van de plaats waar ze liggen. De terrassen zijn ook helemaal of gedeeltelijk overstroombaar en mensen kunnen tot bij het stromend water komen (zie afbeelding). Terugkerende ontwerpelementen en materialen zorgen ervoor dat de 3 terrassen, ondanks een heel verschillende lay-out, een geheel vormen.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Zenne is opmerkelijk verbeterd de laatste jaren, maar er blijft werk aan de winkel. De kwaliteit blijft ontoereikend voor waterplanten, vissen en andere natuur. Er is te veel stikstof en fosfor in het water, vaak afkomstig van landbouw en huishoudens. En het zuurstofpeil kan nog veel beter.

Zwemmen in de Zenne?

De bodem en het water van de Zenne zijn wel nog te zeer verontreinigd om te zwemmen. Er ligt ook nog veel gevaarlijk afval en zwerfvuil op de bodem: betonblokken, ijzers… Maar pootjebaden op een veilig terras aan de waterkant moet zeker kunnen. Binnenkort kan je dus gewoon vanop de terrassen genieten van het heropleven van de Zenne!

Zinderende zennelandschap

De stad Halle toont duidelijk de ambitie om de Zennevallei te herwaarderen. Schepen van Openbaar Groen Bram Vandenbroecke: “We transformeren de waterloop van de Zenne naar een langgerekt landschapspark. Dat park start in Lembeek, loopt dwars door Halle en eindigt in Buizingen. In het kader hiervan werden/worden er nog een heleboel andere projecten gerealiseerd. Denk maar aan het Nederhempark, de herinrichting van het Albertpark, het speelbos aan de Eizingen-molensite, de streetartprojecten, de monumentale muurschildering langs het kanaal,… Dit landschapspark zal de woon- en leefkwaliteit van de stad enorm opwaarderen. Maar het zal ook voor een betere beleving van onze stad zorgen. Zo worden deze Zenneterrassen ongetwijfeld leuke hotspots waar je even kan ontsnappen aan het ritme van de stad”. 

Bekijk foto's van de opening op 23/11/2021 »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.