Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Toestand onbevaarbare waterlopen

Toestand onbevaarbare waterlopen

09-02-2016
Vandaag dinsdag trok een regenzone over Vlaanderen waardoor er plaatselijk tot 25mm neerslag is gevallen. Het gaat vooral om het zuiden van het Bovenscheldebekken, het Denderbekken en het Dijlebekken. Daar worden nu op verschillende locaties wachtbekkens gevuld. De kans op kritieke overstromingen lijkt klein.

In de noordelijke bekkens bleven de neerslaghoeveelheden beperkt tot 10 à 15 mm. Momenteel trekt het laatste deel van de regenzone over Vlaanderen en worden er nog enkele millimeters bijkomende neerslag verwacht. Door de gevallen neerslag stijgen de waterpeilen langs de onbevaarbare waterlopen. Op verschillende plaatsen worden daarom de wachtbekkens aangesproken om kritieke overstromingen te vermijden. De toestand wordt ook nauwlettend in het oog gehouden door de VMM en/of de hulpdiensten.

Een overzicht van de toestand van de onbevaarbare waterlopen en de voorspelling voor de komende 48 uur lees je op www.waterinfo.be.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.