Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Terugblik op 2014

Terugblik op 2014

03-04-2015
In het nieuwe activiteitenverslag van de VMM geven we je een overzicht van de belangrijkste activiteiten en realisaties in 2014. Ook onze interne werking komt aan bod.

We kijken uiteraard achterom, maar tegelijkertijd denken we heel toekomstgericht en spelen we voortdurend in op nieuwe tendensen en wetenschappelijke inzichten. Onze toekomstverkenning in het rapport ‘Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen’ is daarvan een treffend voorbeeld. Experts bestudeerden zes megatrends die belangrijk zijn voor het milieu in Vlaanderen. Ook de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 passen in dat plaatje: die bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen overstromingen.

Je vindt het activiteitenverslag 2014 hier. Veel leesplezier!

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.