Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Stijgende grondwaterstanden en debieten door natte februari

Stijgende grondwaterstanden en debieten door natte februari

08-03-2024
Met dubbel zoveel neerslag als gemiddeld zorgen de natte laatste weken voor een uitzonderlijk grondwaterpeil. In 96% van de meetplaatsen registreert de VMM normale, hoge tot zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Het is meer dan 20 jaar geleden dat het peil begin maart nog zo hoog stond. De 14-daags gemiddelde debieten van de onbevaarbare waterlopen zijn op alle meetplaatsen normaal, hoog tot zeer hoog.

Uitzonderlijk hoge grondwaterstanden

Februari was een zeer natte maand. Het KMI noteerde in Ukkel 126,5 mm neerslag, dat is bijna het dubbele van de gemiddelde waarde van 65,1 mm voor februari. Het grondwaterpeil stijgt zo tegenover de vorige maand en is uitzonderlijk hoog voor de tijd van het jaar.

Op 5/3/2024 vertoonde 78% van de meetlocaties een hoge (40%) tot zeer hoge (38%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 18% vertoonde een normale en 4% een lage tot zeer lage grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

Voor een gelijkaardige natte situatie in maart moeten we teruggaan tot maart 2001 en maart 2002.

Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de huidige freatische grondwaterstand.

Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de huidige freatische grondwaterstand

14-daags gemiddelde debieten stijgen overal

Als gevolg van de overvloedige neerslag in februari stijgen de 14-daags gemiddelde debieten overal. Op 5 maart meten we op geen enkele van de meetplaatsen lage of zeer lage 14-daags gemiddelde debieten voor de tijd van het jaar. Op 23% van de meetplaatsen worden normale waarden gemeten en op 77% meten we hoge (37%) tot zeer hoge debieten (40%).

Download het toestandsrapport van 8 maart 2024 »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.