Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Slibruiming van de Aa

Slibruiming van de Aa

17-09-2018
Op 17 september is de VMM gestart met slibruimingswerken op de Aa in Kasterlee en Lille. De slibruiming is nodig omdat de waterloop op verschillende plaatsen verzand is.

9000 m3 slib

Het traject van de ruiming loopt van de watermolen in Tielen tot de Groesaard in Lille. In totaal wordt ongeveer 9.000 m³ slib geruimd. Het grootste deel (ongeveer twee derde) van het slib is van goede kwaliteit en kan dus binnen de 5-meter zone worden afgezet. Ongeveer een derde van het slib is licht verontreinigd en wordt meteen afgevoerd om te verwerken. De uitvoeringstermijn van de werken telt 60 werkdagen en de kostprijs bedraagt ruim 130.000 euro.

Overige maatregelen

Stroomopwaarts de samenvloeiing met de Grote Caliebeek is de Aa (een waterloop van eerste categorie) aangeduid als aandachtgebied. Dit betekent dat de goede ecologische toestand van de waterloop tegen 2027 moet gehaald worden. Stroomafwaarts de samenvloeiing met de Grote Caliebeek is de Aa een speerpuntgebied, waardoor de goede ecologische toestand al in 2021 moet gehaald worden. Overmatige sedimentaanvoer is nadelig om de goede toestand te bereiken. De VMM dringt aan op brongerichte maatregelen om toekomstige slibaanvoer maximaal te voorkomen.

Maatregelen om de sedimentaanvoer te beperken zijn o.a.:  

  • afstandsregels respecteren bij grondbewerkingen langs de oevers van de waterloop,
  • oeverzones voorzien langs de waterloop,
  • piekdebieten verminderen door verharde oppervlakken te bufferen.

Evenwichtig beheer

De VMM maakte in overleg met alle gemeentebesturen, de landbouwsector en de natuurverenigingen afspraken rond een evenwichtig beheer van de Aa. We zoeken daarbij een goede balans tussen de ecologische doelstellingen van de Aa en het vermijden van ongewenste overstromingen in het landbouwgebied. De geplande slibruiming kadert in deze doelstellingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.