Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Droogte: code oranje blijft, met versoepeling maatregelen

Droogte: code oranje blijft, met versoepeling maatregelen

20-08-2018
Op advies van de Droogtecommissie hebben alle provinciegouverneurs op 17 augustus 2018 het sproeiverbod weer ingetrokken. Het captatieverbod voor water uit waterlopen blijft wel nog grotendeels van kracht. De Droogtecommissie vraagt ook om spaarzaam te blijven omgaan met water.

De Droogtecommissie kwam op vrijdag 17 augustus samen om de stand van zaken te bespreken rond de droogte in Vlaanderen en de genomen maatregelen.

Wat is de stand van zaken?

Ondanks de regen- en onweersbuien van de voorbije dagen blijven de peilen en debieten van vele rivieren en beken zeer laag. Door de lage waterpeilen en hoge watertemperatuur verslechtert de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg.

De regen vulde de regenwaterputten aan, waardoor er opnieuw regenwater beschikbaar is voor toepassingen zoals spoelen van toiletten, water geven in de tuin, ... Samen met de lagere temperaturen zorgt dit voor een daling van het drinkwaterverbruik naar een normaal niveau voor de tijd van het jaar.

Er is niet genoeg regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. De komende dagen blijven de temperaturen normaal voor de tijd van het jaar, maar worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.

Omdat het erg droog blijft in Vlaanderen, behoudt de Droogtecommissie code oranje (alarmfase) voor heel Vlaanderen, maar met advies tot aanpassing van een aantal maatregelen.

Welke aanpassingen aan de maatregelen worden geadviseerd?

Omwille van het gedaalde drinkwaterverbruik en de beschikbaarheid van regenwater verdwijnt de nood aan beperkingen op het gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater. Daarom adviseert de Droogtecommissie aan de bevoegde instanties om de gebruiksbeperkingen in te trekken. Het gaat dan onder meer om het wassen van de wagen, besproeien van gazon en tuinen, beregenen van sportvelden en akkers, ...

Water is en blijft een schaars goed. De Droogtecommissie blijft dan ook oproepen tot spaarzaam gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater.

Advies om bestaande captatieverboden te behouden

Omwille van de aanhoudend lage waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen adviseert de Droogtecommissie om het verbod op captatie uit alle onbevaarbare waterlopen te behouden.
Ook op de bevaarbare waterlopen waar al – omwille van de aanwezigheid van blauwalgen – een captatie- en recreatieverbod geldt, adviseert de Droogtecommissie om het verbod te behouden.

Waar gelden welke maatregelen?

De provinciegouverneurs hebben op 17 augustus 2018 de beperkingen op het gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater ingetrokken. De bestaande captatieverboden voor water uit waterlopen blijven in alle provincies grotendeels van kracht.

Bekijk het overzicht van de maatregelen per provincie

 

 

Hoe zal het evolueren?

De toestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt, wordt dit via de website www.opdehoogtevandroogte.be gecommuniceerd.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.