Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Ruiming Mandel tussen Roeselare en Izegem

Ruiming Mandel tussen Roeselare en Izegem

26-08-2015
De VMM heeft het traject van de Mandel tussen Roeselare en Izegem grondig geruimd. Hierbij werd meer dan 2300m³ vervuild slib uit de bedding gehaald. De oevers van de Mandel werden ondertussen ook gemaaid om de groei van de reuzenberenklauw tegen te gaan.

De slibruiming is belangrijk om de waterafvoercapaciteit op peil te houden en voor het ecologische herstel van de waterloop. Het geruimde slib is vervuild met zware metalen en minerale olie. Tot voor kort werd er nog veel afvalwater geloosd in de Mandel. Ondertussen zijn er enkele projecten uitgevoerd: afvalwater dat vroeger rechtstreeks in de Mandel werd geloosd, is nu aangesloten op de riolering, waarna het gezuiverd wordt in de RWZI.

De volgende stap was het ruimen van de vervuilde sliblaag. Zo krijgen de fauna en flora in de waterloop de kans om zich te herstellen. Tijdens de ruimingswerken werden er al enkele palingen, blankvoorn en heel wat poelslakken teruggevonden. Alvast een positief signaal voor deze waterloop waar tot nu toe geen vis in zat. Ook de koker onder de autosnelweg A17 werd grondig geruimd.  

Bestrijding reuzenberenklauw

Net zoals de voorbije jaren leverde de VMM opnieuw een grote inspanning om de invasieve reuzenberenklauw te maaien en te verwijderen voordat ze nieuwe zaden konden vormen. Dat gebeurde langs de oevers van de hele Mandel. Om de nieuwe groei aan te pakken, staan dit jaar nog 2 of 3 bijkomende maaibeurten gepland. Door deze intensieve bestrijding wil de VMM ervoor zorgen dat de reuzenberenklauw op 3 tot 5 jaar tijd beduidend minder voorkomt. De exoot wordt hard aangepakt omdat het sap ernstige brandwonden kan veroorzaken.

Reuzenberenklauw Mandel

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.