Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Regen deed grondwaterpeil flink stijgen

Regen deed grondwaterpeil flink stijgen

09-08-2023
De Vlaamse Milieumaatschappij ziet het grondwater in heel Vlaanderen stijgen. In 79% van de meetplaatsen zijn er normale, hoge of zeer hoge grondwaterpeilen voor de tijd van het jaar. Voor de bodemverzadiging worden historisch hoge waarden opgetekend. De debieten van de onbevaarbare waterlopen namen zelfs met 200% toe in vergelijking met een maand geleden. De regen en frissere temperaturen van de maand juli hebben dus positieve gevolgen voor de natuur.

Juli was nat en somber. Er viel in Vlaanderen beduidend meer neerslag dan normaal, met weliswaar grote regionale verschillen. In Ukkel noteerde het KMI 131,1 mm neerslag, dit is 170% van de normale waarde van 76,9 mm voor juli (periode 1991-2020) en hoort daarmee bij de drie hoogste waarden sinds 1991. In diezelfde periode kenden we volgens het KMI in de maand juli nooit meer neerslagdagen dan de 21 natte dagen in de afgelopen maand juli.

Toestand grondwater - augustus 2023

Op 5/08/2023 vertoonde 21% van de meetplaatsen een lage (14%) tot zeer lage (7%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 47% vertoonde een normale en 32% een hoge (21%) tot zeer hoge (11%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Dit is een gevolg van de grote hoeveelheid neerslag en de eerder lage temperaturen voor de tijd van het jaar die Vlaanderen in juli troffen.

Ten opzichte van een maand geleden stegen nagenoeg overal in Vlaanderen de 14-daags gemiddelde debieten sterk (toename > 200%), in het zuidoosten van Vlaanderen is de toename iets minder uitgesproken. Op 6 augustus meten we op 63 % van de meetplaatsen hoge (41%) tot zeer hoge (22%) 14-daags gemiddelde debieten voor de tijd van het jaar. Op 33% van de meetplaatsen worden normale waarden gemeten. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.