Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Nieuwe voetgangersbrug over Kleine Nete creëert extra wandelmogelijkheden doorheen Olens Broek

Nieuwe voetgangersbrug over Kleine Nete creëert extra wandelmogelijkheden doorheen Olens Broek

02-08-2023
Vandaag plaatste de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een 26 meter lange voetgangersbrug over de Kleine Nete. De brug wordt geplaatst in het Olens Broek-Langendonk, een natuurdomein waar het Agentschap voor Natuur en Bos momenteel meer dan 200 ha beheert. Het domein situeert zich langs beide oevers van de Kleine Nete in de gemeenten Olen en Herentals. De nieuwe brug zal de, omwille van werken tegen verdroging, aangepaste wandeltracés verbinden. De voetgangersbrug opent binnen enkele weken, de werken aan de Kleine Nete lopen nog tot eind september.

Voetgangersbrug voor sterkere natuur- en waterbeleving

De unieke natuurwaarden in het Olens Broek-Langendonk komen door verdroging steeds meer onder druk. De van nature kronkelende Kleine Nete werd in het verleden rechtgetrokken waardoor het water in het valleigebied minder ruimte kreeg en sneller werd afgevoerd.

Momenteel voert de VMM inrichtingswerken uit in het Olens Broek in Olen. Het moet de vallei weerbaarder te maken tegen droogte en overstromingen. Zo worden onder meer oude afgesneden meanders opnieuw op de rivier aangesloten. Deze werken hebben tot gevolg dat bestaande wandelwegen dienen worden aangepast en verplaatst. De nieuwe voetgangersbrug biedt wandelaars de optimale mogelijkheden om toch door deze natte vallei te wandelen.

De stalen brug is 26 meter lang en afgewerkt met hout. Door de brug als één geheel te plaatsen zijn ondersteunende pilaren in de Kleine Nete niet nodig en vormt ze geen obstructie bij hoge waterstanden. In de komende twee weken wordt de brug verder afgewerkt en voorzien van een toegangstrap. Pas nadien is ze toegankelijk voor het publiek.

Simulatie voetgangersbrug over de Kleine Nete ter hoogte van de hermeandering in het Olens Broek-Langendonk

Ontwerpbeeld van de voetgangersbrug over de Kleine Nete in het Olens Broek

Beter bestand tegen droogte en hevige regen

Het aaneensluiten van de meanders op de Kleine Nete geven de waterloop haar historisch kronkelende traject terug. Dit zal zorgen voor meer variatie in stroomsnelheid, meer kansen voor fauna en flora en betere waterberging in het valleigebied. In totaal wordt ca. 920 meter extra waterloop gecreëerd. Na de werken kunnen wandelaars een gebied verkennen dat beter bestand is tegen toenemende droogte en hevige regenval. Meer details over dit project vind je op deze webpagina.

De werken kaderen in de Blue Deal en zijn een deelproject van het integraal rivierherstelprogramma van de Kleine Nete.

Plaatsing voetgangersbrug Kleine Nete 3 

Plaatsing voetgangersbrug Kleine Nete 1 

Plaatsing voetgangersbrug Kleine Nete 2

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.