Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Project Noord-Zuidverbinding afgerond

Project Noord-Zuidverbinding afgerond

13-05-2015
13/05/2015 De tweede fase van de werken aan de waterloop Noord-Zuidverbinding in Verrebroek is afgerond. In deze fase groef de VMM 100.000m³ grond af. Samen met de eerste fase werd zo in totaal 300.000m³ grond afgegraven. De herinrichting van de Noord-Zuidverbinding is een van de oplossingen om de polder en de aansluitende woonkernen tegen wateroverlast te beschermen en de ecologische verbindingen te herstellen.

In het gebied dat in de eerste fase werd afgegraven, begint al vegetatie te groeien. Verwacht wordt dat zich binnen enkele jaren op de oevers een mooie rietkraag zal ontwikkelen die broedgelegenheid zal bieden aan verschillende vogelsoorten, zoals kleine karekiet en blauwborst. Ondertussen trekt het gebied al heel wat watervogels aan. Onder andere de groenpootruiter, oeverloper, bosruiter, kemphaan, lepelaar en het witgatje werden er onlangs gespot. De vogels kunnen vanaf de dijk op de linkeroever heel goed waargenomen worden. Ook aan vissen werd gedacht. Geleidelijke overgangen tussen land en water en ondiepe, vegetatierijke waterzones bezorgen vissen geschikte paai- en schuilplaatsen.

Waarom werd de Noord-Zuidverbinding onder handen genomen?

De herinrichting van de Noord-Zuidverbinding is een van de oplossingen om de polder en het aansluitende havengebied tegen wateroverlast te beschermen en de ecologische verbindingen te herstellen.

Met het project wordt de buffercapaciteit van de Noord-Zuidverbinding uitgebreid met 
200.000 m³ water. De Noord-Zuidverbinding vormt het sluitstuk voor de waterafvoer van een kring van waterlopen en kreken in het poldergebied.

Naast een economische ader is het havengebied Linkeroever ook een rijk vogelgebied. Door de uitbreiding van de Waaslandhaven wordt de natuur aangetast. Dit verlies moet hersteld of elders gecompenseerd worden en er moet rondom de haven een landschappelijke buffer worden opgetrokken. De herinrichting sluit hier op aan en versterkt de ecologische en landschappelijke verbindingsfunctie tussen de verschillende natuurzones in de omgeving.

Meer info over dit project lees je in de brochure Noord-Zuidverbinding.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.