Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Overvloedige regen zorgt voor uitzonderlijk hoge grondwaterstanden en debieten

Overvloedige regen zorgt voor uitzonderlijk hoge grondwaterstanden en debieten

08-12-2023
Het is momenteel zéér nat in Vlaanderen. In 96% van de meetplaatsen registreert de VMM normale, hoge tot zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Dat is zelfs hoger dan begin december in het zeer natte 2021 (92% normaal, hoog tot zeer hoog). Ook de 14-daags gemiddelde debieten tonen aan dat het zeer nat is. Daar zijn alle waarden normaal, hoog tot zeer hoog.

November zéér nat

De afgelopen maand viel er bijna elke dag regen in Ukkel (26 dagen). Het KMI noteerde 132,2 mm regen, dat is 173% van de normale waarde voor november (76,2 mm). In het westen van Vlaanderen viel tot meer dan driedubbel zoveel regen als normaal in november.

Grondwaterstanden hoger dan begin december 2021

Op 4/12/2023 vertoonde 80% van de meetlocaties een hoge (25%) tot zeer hoge (55%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 16% vertoonde een normale en 4% een lage (3%) tot zeer lage (1%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

De grondwaterstanden zijn daarmee veel hoger dan een jaar geleden: begin december 2022 waren er nog 71% lage tot zeer lage, en slechts 3% hoge tot zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Ook begin december van het zeer natte jaar 2021 was de situatie niet zo nat als nu met iets meer lage tot zeer lage (8%), en minder hoge tot zeer hoge (52%) grondwaterstanden voor de tijd van het jaar.

Zéér hoge debieten voor de tijd van het jaar

Op 5/12/2023 meten we op geen enkele meetplaats lage tot zeer lage 14-daags gemiddelde debieten voor de tijd van het jaar. Op 12% meten we normale en op 88% hoge (29%) tot zeer hoge (59%) waarden.

Ten opzichte van een maand geleden stijgen op de meeste plaatsen in Vlaanderen de 14-daags gemiddelde debieten sterk. Op sommige meetlocaties verdubbelen ze. Op enkele locaties zijn de waarden historisch hoog. 

Download het toestandsrapport van 8 december 2023 »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.