Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Opvolging vissterfte Demer- en Dijlebekken

Opvolging vissterfte Demer- en Dijlebekken

30-07-2021
Door de recente zware overstromingen is er nu een gebrek aan zuurstof in de waterlopen in het Demer- en Dijlebekken, met heel wat vissterfte tot gevolg. Een combinatie van het overstorten van ongezuiverd rioolwater en afgestorven organisch materiaal in de overstroomde gebieden en wachtbekkens zorgt ervoor dat de waterkwaliteit sterk achteruit gaat. De lokale hulpdiensten, provinciale en Vlaamse waterbeheerders en diensten zijn op het terrein actief om verdere schade aan de waterlopen te beperken. De waterkwaliteit wordt 24/24 op 9 locaties opgevolgd.

Actuele toestand op 24 augustus

Op het hele traject van de Demer en de Dijle zijn de zuurstofwaarden stabiel geworden. De afgelopen weken wordt de kritische waarde van minimaal 30% zuurstofverzadiging overal nagenoeg steeds gehaald. Hierdoor kan de beluchting verder afgebouwd worden.

Recreatie op het water

Na de enorme wateroverlast en overstromingen van juli was er een groot risico op microbiële of chemische verontreiniging van het water door bv. afstervend organisch materiaal of ontbindende kadavers. De waterkwaliteit is ondertussen voldoende verbeterd, zodat alle recreatie op de (bevaarbare) Demer (kano, kajak ...) opnieuw toegelaten is.

Bekijk verder op deze pagina de live zuurstofmetingen per locatie»

Samenwerken om schade te beperken

Beluchter brengt zuurstof in de waterloop.Initieel werd op een 20-tal locaties door de verschillende partners op het terrein zuurstof in het water gebracht. Het effect van de beluchting en de (bij)sturing van de locaties wordt continu opgevolgd door de waterkwaliteitsmetingen.

De huidige waterkwaliteit laat toe om de beluchter in Halen zonder nadelige gevolgen te verwijderen op 25 augustus. De zuurstoftoediening te Diest wordt eveneens afgebouwd om deze tegen eind deze week eveneens stop te zetten. De injectoren op de Zwarte Beek blijven nog beluchten, om zo de kwaliteit van de Zwarte Beek verder te herstellen.

Zuurstofmetingen (live)

Als de waarden in onderstaande figuren constant boven de 100% verzadiging aangeven, kan dit wijzen op een foutieve waarde, te wijten aan een tijdelijke niet-accurate meting van de sonde.

Lummen - Schulensmeer 

opgeloste zuurstof Lummen - Schulensmeer - Demer

Lummen - pompgemaal (Demer)

opgeloste zuurstof Lummen - pompgemaal - Demer

Halen - Mosstraat (Demer)

opgeloste zuurstof Halen - Mosstraat - Demer

Halen - Zelemstraat (Demer)

opgeloste zuurstof Halen - Zelemstraat - Demer

Rotselaar - Soldatenbrug (Demer)

opgeloste zuurstof Rotselaar - Soldatenbrug - Demer

Rotselaar - Provinciebaan (Dijle)

opgeloste zuurstof Rotselaar - Provinciebaan - Dijle

Haacht - Hansbrugstraat (Dijle)

opgeloste zuurstof Haacht - Hansbrugstraat - Dijle

Muizen - Muizenbrug (Dijle)

opgeloste zuurstof Muizen - Muizenbrug (Dijle)

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.