Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Meer waterberging voor wachtbekken in Bekkevoort

Meer waterberging voor wachtbekken in Bekkevoort

25-07-2022
De Vlaamse Milieumaatschappij voerde de afgelopen maanden graafwerken uit in het wachtbekken in Assent (Bekkevoort). Hierdoor kan het wachtbekken meer water bergen. In combinatie met de aanplant van inheemse bomen en struiken zal de vallei van de Begijnebeek opnieuw als natte natuur functioneren. De werken maken deel uit van de Blue Deal.

11.000 m³ grond afgegraven

Na het verwijderen van de aanwezige beplanting (struikgewas zoals bramen en wilgen), zorgde een zeefinstallatie ervoor dat de afgegraven grond (puin en andere materialen) werd gesorteerd en afzonderlijk afgevoerd. In totaal werd zo’n 11.000 m³ aan materiaal afgegraven. In een latere fase volgt nog een bodemsanering waarbij het resterende puin wordt verwijderd.

In de Begijnebeek, ter hoogte van Assent, werd ook een slibvang voorzien. Deze verbreding in de waterloop verzamelt het neergeslagen slib zodat dit op een efficiënte manier kan worden verwijderd.

Dit najaar worden waterminnende bomen en struiken geplant op de natte gronden bij het wachtbekken. Zo zal de ganse vallei van de Begijnebeek een aaneensluitend groen geheel vormen.

Dronefoto van het heringerichte wachtbekken van Assent aan de Begijnebeek in BekkevoortDronefoto van het heringerichte wachtbekken van Assent aan de Begijnebeek in Bekkevoort

Ingrepen tegen wateroverlast en droogte

Met de ecologische herinrichting van het wachtbekken sluit de VMM een volgende fase van werken in de vallei van de Begijnebeek af. In 2014 startten deze werken met als doel er meer en langer water vast te houden. Dit zorgt enerzijds voor een betere bescherming tegen wateroverlast van de afwaarts gelegen overstromingsgevoelige woonzones en anderzijds voor een natuurlijke vernatting van de vallei.

In een eerdere fase bouwde de VMM al dwarsdijken en een knijpconstructie op de Begijnebeek. Deze constructies bufferen overvloedig rivierwater en vertragen de afvoer ervan zodat de stad Diest weerbaarder wordt tegen hevige periodes van wateroverlast en droogte.

Knijpconstructie op de BegijnebeekKnijpconstructie op de Begijnebeek

Blue Deal voor meer natte natuur

Het project kadert in de Blue Deal, het ambitieuze programma van de Vlaamse Regering om waterschaarste en droogte in Vlaanderen aan te pakken. Het herstel van gebieden die van nature water vasthouden, zoals de vallei van de Begijnebeek, is één van de cruciale doelstellingen. Door de ondergrond opnieuw als een spons te laten functioneren kan de natte natuur heropleven. Zo kunnen we het water dat tijdens natte perioden valt vasthouden zodat het beschikbaar is in droge perioden.

Benieuwd waar de VMM nog aan Blue Deal projecten werkt? Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg ons op de sociale media. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.