Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Meer ruimte voor Berwijn in Moelingen doet overstromingsrisico dalen

Meer ruimte voor Berwijn in Moelingen doet overstromingsrisico dalen

18-07-2022
De rivier de Berwijn zorgt regelmatig voor wateroverlast in de dorpskern van Moelingen (Voeren). Daarom zocht de Vlaamse Milieumaatschappij naar ingrepen die het overstromingsrisico verminderen. Zo kreeg de Berwijn ter hoogte van de dorpskern extra ruimte en werd onder meer een brug verwijderd die de waterloop versmalde. Daardoor is de kans op overstromingsschade in Moelingen gedaald. De werken werden mogelijk gemaakt door de Blue Deal.

Dag op dag een jaar geleden zorgde de waterbom in Voeren voor een waar drama. Met de Blue Deal doet de Vlaamse Regering heel wat inspanningen om Vlaanderen weerbaar te maken tegen droogte en wateroverlast. Zo ook in het centrum van Moelingen. Met een investering van 1,2 miljoen euro werd de Berwijn verdiept en verbreed om overstromingsrisico’s in de toekomst tot een minimum te beperken.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Exact een jaar geleden stond ik hier samen met de burgemeester tot aan mijn knieën in het water. Ik heb met mijn eigen ogen kunnen vaststellen dat ingrepen meer dan noodzakelijk waren. Het verleden heeft helaas al te vaak aangetoond dat water altijd een weg zoekt. Dankzij de Blue Deal hebben we het water hier in Moelingen opnieuw die ruimte gegeven en zijn de inwoners beter beschermd tegen overstromingsgevaar.”

Meer ruimte voor de Berwijn in de dorpskern van Moelingen
Meer ruimte voor de Berwijn in de dorpskern van Moelingen

Berwijn over 1 km verbreed en verdiept

Over een traject van ongeveer 1 km werd de Berwijn verbreed en lokaal verdiept. Op basis van modelberekeningen verlaagt zo het waterpeil in de dorpskern met 15 tot 20 cm. Deze ingreep heeft hetzelfde effect als een wachtbekken van 350 miljoen liter. Ook werd de voetgangersbrug aan Elzen weggehaald om de doorstroom van het water te verbeteren en de verbreding door te trekken. De gemeente bereidt de bouw van een alternatieve overgang voor voetgangers en fietsers voor. De VMM voerde de werken uit in samenwerking met de gemeente Voeren en met de eigenaars en landbouwers van de aanliggende percelen.

Berwijn over 1 km verbreed en verdiept
Berwijn over 1 km verbreed en verdiept

Individuele bescherming van woningen blijft nodig

We moeten beseffen dat deze ingrepen bij zeer extreme wateroverlast zoals vorig jaar, de veiligheid niet volledig kunnen garanderen. Daarom is het voor een dorpskern als Moelingen essentieel om naast deze beschermende maatregelen ook in te zetten op preventieve maatregelen om de schade tijdens overstromingen te beperken. De individuele bescherming van woningen om overstromingsschade te beperken blijft écht noodzakelijk.

In 2018 startte de VMM daarom het project ‘Preventie overstromingsschade’ voor de inwoners van Moelingen. Een studiebureau screende toen gratis 40 woningen. Zij ontvingen nadien een voorstel met maatregelen om overstromingsschade aan hun woning te voorkomen of te beperken. Dit voorjaar werd het project heropgestart en zullen nog meer woningen onderzocht worden.

Daarnaast volgt de VMM voortdurend de waterstanden op in Vlaanderen en publiceert ze samen met overstromingsvoorspellingen op Waterinfo.be. Zo kan iedereen de klok rond de waterstanden en voorspellingen online volgen. In periodes met hoger overstromingsrisico worden de hulpdiensten ook verwittigd, zodat ze extra beschermingsmaatregelen kunnen nemen.

Benieuwd waar de VMM nog aan Blue Deal projecten werkt? 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.