Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Meer dan 50 maatregelen verminderen overstromingsrisico’s in Zedelgem en Sint-Michiels

Meer dan 50 maatregelen verminderen overstromingsrisico’s in Zedelgem en Sint-Michiels

17-04-2018
Dinsdag 17 april ondertekenen 12 overheden en organisaties het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek. Het riviercontract is het voorlopige eindpunt van een uniek participatieproject waarin burgers, verenigingen en overheden een jaar lang samen oplossingen hebben gezocht om wateroverlast te verminderen in Zedelgem en Sint-Michiels (Brugge).

Ontdek de oplossingen en maatregelen op de infomarkt riviercontract Kerkebeek op 17 april

Onderzoeken of woningen individueel beschermd kunnen worden; bijkomend bufferen van water; opmaken van hemelwaterplannen; sensibiliseren van verschillende doelgroepen; openleggen van de overwelfde Zabbeek in Zedelgem en een deel van de Kerkebeek in Sint-Michiels; plaatsen van extra waterpeilmeters; … Dat is maar een greep uit de meer dan 50 maatregelen die de komende jaren onderzocht en uitgevoerd worden. Op dinsdag 17 april kan je terecht op een infomarkt in dienstencentrum De Braambeier in Zedelgem (Loppemsestraat 14a). De verschillende projectpartners stellen er hun maatregelen voor. De infomarkt kan je doorlopend bezoeken van 17u tot 21u. Om 19u30 wordt het riviercontract officieel ondertekend en klinken we samen op de lancering van het riviercontract.

Waarom nood aan een riviercontract voor de Kerkebeek en haar zijwaterlopen?

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startte dit participatieproject rond de overstromingsrisico’s van de Kerkebeek en haar zijrivieren eind 2016 in opdracht van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Zowel Zedelgem als Sint-Michiels werden in het verleden al meermaals geconfronteerd met overstromingen en bijhorende waterschade. De VMM en de andere waterbeheerders namen al maatregelen om het overstromingsrisico te verminderen, maar het is onmogelijk om het overstromingsrisico tot nul te herleiden. Door de klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast de komende jaren nog toe en ook bijkomende bebouwing en verharding leggen extra druk op het watersysteem. Om het overstromingsrisico verder te verminderen zijn inspanningen nodig van alle betrokken overheden, burgers, bedrijven en verenigingen.


Dat was dan ook het doel van het Kerkebeekproject: de bewustwording bij iedereen verhogen van de overstromingsrisico’s en samen oplossingen zoeken om deze risico’s duurzaam te verminderen. Het riviercontract legt de engagementen van alle betrokken partijen vast en geldt voor een periode van 5 jaar. Het wordt ondertekend door de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie West-Vlaanderen, de stad Brugge, de gemeente Zedelgem, de Vlaamse Landmaatschappij, het departement Landbouw en Visserij, het departement Omgeving, het bekkensecretariaat Brugse Polders, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg nv, de burgervertegenwoordigers en Natuurpunt Zedelgem.

Vanaf woensdag 18 april vind je het volledige riviercontract op http://kerkebeek.riviercontract.be.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.